Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2016 m. birželio 6 d. - Ketvirtadienis, 2016 m. birželio 9 d.235k

  Pirmadienis, 2016 m. birželio 6 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

JT aukšto lygio susitikimas ŽIV/AIDS klausimais

Galutinis terminas

2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita

A8-0165/2016

DEVECristian Dan Preda

Branduolinių įrenginių saugumo padėtis Baltarusijoje

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis, 2016 m. birželio 7 d.

Diskusijos09:00 - 12:20

Galutinis terminas

Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės

A8-0189/2016

 *

ECONHugues Bayet

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo

A8-0154/2016

 ***

INTAAdam Szejnfeld

Suvienodintų techninių normų priėmimas ratinėms transporto priemonėms: JT EEK susitarimas

A8-0185/2016

 ***

INTABernd Lange

ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Kroatijos stojimas į ES)

A8-0155/2016

 ***

INTASantiago Fisas Ayxelà

Tvirtesnis bendradarbiavimas tarptautinių porų turto teisinio režimo srityje

A8-0192/2016

 ***

JURIJean-Marie Cavada

Neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimas: PSO pagrindų konvencijos protokolas (teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose)

A8-0198/2016

 ***

LIBEMartina Anderson

Finansinių priemonių rinkos

A8-0126/2016

 ***I

ECONMarkus Ferber

Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už vertybinius popierius

A8-0125/2016

 ***I

ECONMarkus Ferber

Audito Rūmų nario skyrimas: Rimantas Šadžius

A8-0183/2016

 *

CONTBart Staes

Galutinis terminas

2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita

A8-0165/2016

DEVECristian Dan Preda

Galutinis terminas

Naujasis aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljansas

A8-0169/2016

DEVEMaria Heubuch

Galutinis terminas

Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimas

A8-0172/2016

ECONTheodor Dumitru Stolojan

Galutinis terminas

Taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su JT ir Afrikos Sąjunga

A8-0158/2016

AFETGeoffrey Van Orden

Galutinis terminas

Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje

A8-0173/2016

IMCOEdward Czesak

Galutinis terminas

Technologiniai sprendimai tvariam žemės ūkiui

A8-0174/2016

AGRIAnthea McIntyre

Galutinis terminas

Inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimas ateityje valdant Europos ūkius

A8-0163/2016

AGRIJan Huitema

Diskusijos15:00 - 23:00

Dabartinė Europos migracijos darbotvarkės išorinių aspektų padėtis. Naujo „Susitarimo dėl migracijos“ sudarymas

Priimtas sprendimas dėl naujos Europos įgūdžių darbotvarkės

Padėtis Bangladeše

Galutinis terminas

Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų

O-000038/2016

Europos Sąjungos TarybaLIBE

O-000039/2016

Europos KomisijaLIBE

  Trečiadienis, 2016 m. birželio 8 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Investicijų plano laikotarpio vidurio peržiūra

Galutinis terminas

Makrofinansinė pagalba Tunisui

A8-0187/2016

 ***I

INTAMarielle de Sarnez

Iškilmingas posėdis12:00 - 12:30

Bulgarijos Respublikos Prezidento Roseno Plevnelievo kalba

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Galutinis terminas

Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti steigimas. Komiteto įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė

ES ir Palau susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju

A8-0177/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

ES ir Tongos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju

A8-0179/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

ES ir Kolumbijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju

A8-0178/2016

 ***

LIBEMariya Gabriel

Prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimas

A8-0186/2016

 ***

INTAGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Kontrolės priemonių taikymas medžiagai α-PVP

A8-0175/2016

 *

LIBEMichał Boni

Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose

A8-0191/2016

 

JURIPavel Svoboda

Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais

A8-0190/2016

 

JURIPavel Svoboda

ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES)

A8-0148/2016

 ***

AFETElmar Brok

ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas)

A8-0149/2016

 ***

AFETElmar Brok

Galutinis terminas

ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija)

A8-0143/2016

AFETElmar Brok

Galutinis terminas

Makrofinansinė pagalba Tunisui

A8-0187/2016

 ***I

INTAMarielle de Sarnez

Galutinis terminas

Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės

A8-0189/2016

 *

ECONHugues Bayet

Galutinis terminas

Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų

Galutinis terminas

Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai

A8-0151/2016

AFETBogdan Andrzej Zdrojewski

Galutinis terminas

Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai

Galutinis terminas

Padėtis Venesueloje

Galutinis terminas

Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos. Padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimo

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus gvazdikus (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4)

Diskusijos15:00 - 23:00

Galutinis terminas

Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą

A8-0156/2016

 ***II

JURIMady Delvaux

Galutinis terminas

Jurisdikcijos perdavimas Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai ES tarnautojų bylose

A8-0167/2016

 ***I

JURIMady Delvaux

Duomenų mainų ir Europos informacijos sistemų ir duomenų bazių naudojimo gerinimas kovojant su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais ir terorizmu

Turkijos Didžiojo Nacionalinio Medžliso sprendimas panaikinti 138 narių parlamentinį imunitetą

Prekybos apsaugos priemonių reforma

Galutinis terminas

Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną

O-000058/2016

Europos Sąjungos TarybaENVI

O-000059/2016

Europos KomisijaENVI

Galutinis terminas

Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos

O-000079/2016

Europos KomisijaJURI

ES ekonominė diplomatija

  Ketvirtadienis, 2016 m. birželio 9 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumas

O-000067/2016

Europos KomisijaITRE

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Galutinis terminas

Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą

A8-0156/2016

 ***II

JURIMady Delvaux

Galutinis terminas

Jurisdikcijos perdavimas Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai ES tarnautojų bylose

A8-0167/2016

 ***I

JURIMady Delvaux

Galutinis terminas

Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos

Galutinis terminas

Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumas

Diskusijos15:00 - 17:00

Informacija apie derybas dėl tarptautinių susitarimų

O-000029/2016

Europos KomisijaLIBE

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika