Program
Štrasburg
Pondelok, 13. marca 2017 - Štvrtok, 16. marca 2017227k

  Pondelok, 13. marca 2017

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Ortuť

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Termín

Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 14. marca 2017

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Zodpovedné vlastníctvo a starostlivosť o koňovité

A8-0014/2017

AGRIJulie Girling

Termín

Ortuť

A8-0313/2016

 ***I

ENVIStefan Eck

Termín

Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení

A8-0158/2015

 ***I

JURISergio Gaetano Cofferati

Termín

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní

A8-0251/2016

 ***I

IMCOVicky Ford

Termín

Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení

A8-0013/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termín

Odpad

A8-0034/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termín

Skládky odpadov

A8-0031/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termín

Obaly a odpady z obalov

A8-0029/2017

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termín

Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015

A8-0046/2017

FEMMErnest Urtasun

Termín

Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu

A8-0043/2017

FEMMAgnieszka Kozłowska-Rajewicz

Termín

Finančné prostriedky EÚ pre rodovú rovnosť

A8-0033/2017

FEMMClare Moody

Termín

Vplyv veľkých dát na základné práva

A8-0044/2017

LIBEAna Gomes

Termín

Minimálne normy na ochranu chovných králikov

A8-0011/2017

AGRIStefan Eck

Rozpravy15:00 - 23:00

Global Gag Rule

Termín

Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016

Termín

Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Opatrenia nadväzujúce na odporúčania výboru TAXE a aktuálne informácie o reforme skupiny pre kódex správania v oblasti zdaňovania podnikov

Termín

Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Vážna podvýživa a hroziaci hladomor v Nigérii, Somálsku, Južnom Sudáne a Jemene

Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

  Streda, 15. marca 2017

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Závery zo zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca 2017) vrátane Rímskej deklarácie

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Dohoda medzi EÚ a Brazíliou: zmena koncesií v listine Chorvátska v rámci jeho pristúpenia k Európskej únii

A8-0052/2017

 ***

INTAJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Začatie automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Dánsku

A8-0051/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Začatie automatizovanej výmeny údajov o DNA v Grécku

A8-0053/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Termín

Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín

A8-0022/2017

 ***II

ENVIKarin Kadenbach

Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii

A8-0327/2016

 ***I

ITREPatrizia Toia

Prekážky v slobodnom pohybe a práci na vnútornom trhu pre občanov EÚ

Termín

Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou

Termín

Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III

A8-0060/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Rozpravy15:00 - 23:00

Tematická rozprava – Program EÚ v oblasti bezpečnosti: rok po útokoch v Bruseli

Termín

Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií

O-000007/2017

Európska komisiaAFCO

Termín

Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Termín

Integrovaná politika EÚ pre Arktídu

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Termín

Správa o Čiernej Hore za rok 2016

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Termín

Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

  Štvrtok, 16. marca 2017

Rozpravy09:00 - 11:50

Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Termín

Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016

Termín

Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach

A8-0141/2015

 ***I

INTAIuliu Winkler

Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva

A8-0150/2016

 ***I

PECHMarco Affronte

Termín

Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva

A8-0042/2017

AFET, AFCOMichael Gahler, Esteban González Pons

Termín

Integrovaná politika EÚ pre Arktídu

A8-0032/2017

AFET, ENVIUrmas Paet, Sirpa Pietikäinen

Termín

Správa o Čiernej Hore za rok 2016

A8-0050/2017

AFETCharles Tannock

Termín

Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy

A8-0041/2017

AFCORamón Jáuregui Atondo

Rozpravy15:00 - 16:00

Veľké interpelácie

Posledná úprava: 2. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia