Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2017. gada 29. novembris - Ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris197k

  Trešdiena, 2017. gada 29. novembris

Debates15:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

2018. gada budžeta procedūra

A8-0359/2017

BUDESiegfried Mureşan, Richard Ashworth

Lēmums, kas pieņemts par Enerģētikas savienības stāvokli 2017. gadā

Nāvējoši plūdi Atikā un palīdzība katastrofu seku likvidēšanā

Termiņi

Pārejas noteikumi, kurus paredz, lai mazinātu 9. SFPS ieviešanas ietekmi

A8-0255/2017

 ***I

ECONPeter Simon

Termiņi

Stabilitātes un miera veicināšanas instruments

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Termiņi

Stāvoklis Jemenā

Sarunas par konvenciju, ar ko izveido daudzpusēju tiesu ieguldījumu strīdu izšķiršanai

O-000084/2017

KomisijaINTA

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris

Debates09:00 - 11:20

Termiņi

Nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāte maksātnespējas hierarhijā

A8-0302/2017

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termiņi

Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana

A8-0339/2017

EMPLHelga Stevens

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:30 - 13:30

Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 2017. gadā

A8-0372/2017

BUDGJens Geier

Termiņi

Budžeta grozījuma Nr. 6 projekts "Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi un naudas sodi)"

A8-0379/2017

BUDGJens Geier

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2018. gada vispārējā budžetā

A8-0371/2017

BUDGInese Vaidere

Termiņi

Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

A8-0370/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: EGF/2017/003 GR/Attica retail

A8-0367/2017

BUDGMarie-Pierre Vieu

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: EGF/2017/005 FI/Retail

A8-0366/2017

BUDGRăzvan Popa

2018. gada budžeta procedūra

A8-0359/2017

BUDESiegfried Mureşan, Richard Ashworth

Pieprasījums atcelt Ana Gomes imunitāti

A8-0363/2017

JURILaura Ferrara

Izmaiņas resursos, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursos, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”

A8-0358/2017

 ***I

REGIIskra Mihaylova

ES un Ēģiptes nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Ēģiptes dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

A8-0353/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

ES un Alžīrijas nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Alžīrijas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

A8-0354/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

ES un Jordānijas nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Jordānijas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA)

A8-0355/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Čīles, Islandes un Bahamu Salu pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0364/2017

 *

JURIAngel Dzhambazki

Panamas, Urugvajas, Kolumbijas un Salvadoras pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0362/2017

 *

JURIAngel Dzhambazki

Sanmarīno pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0360/2017

 *

JURIAngel Dzhambazki

Gruzijas un Dienvidāfrikas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

A8-0361/2017

 *

JURIAngel Dzhambazki

Termiņi

Pārejas noteikumi, kurus paredz, lai mazinātu 9. SFPS ieviešanas ietekmi

A8-0255/2017

 ***I

ECONPeter Simon

Termiņi

Stabilitātes un miera veicināšanas instruments

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Termiņi

Nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāte maksātnespējas hierarhijā

A8-0302/2017

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termiņi

Pievienotās vērtības nodokļa saistības pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā

A8-0307/2017

 *

ECONCătălin Sorin Ivan

Termiņi

Administratīvā sadarbību un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā

A8-0306/2017

 *

ECONLuděk Niedermayer

Termiņi

Stāvoklis Jemenā

Termiņi

Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā īstenošana

A8-0339/2017

EMPLHelga Stevens

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika