Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 11 декември 2017 г. - Четвъртък, 14 декември 2017 г.248k

  Понеделник, 11 декември 2017 г.

Разисквания17:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Срок

Устойчивото управление на външните риболовни флотове

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Срок

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Срок

Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Вторник, 12 декември 2017 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами

A8-0357/2017

PANAPetr Ježek, Jeppe Kofod

Срок

Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Срок

Устойчивото управление на външните риболовни флотове

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Срок

Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Срок

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Срок

Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

Правила за упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и препредаването на телевизионни и радиопрограми

A8-0378/2017

 ***I

JURITiemo Wölken

Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца

A8-0398/2017

JURIGilles Lebreton

Искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле

A8-0397/2017

JURIJean-Marie Cavada

Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ

A8-0331/2017

 ***I

JURIJiří Maštálka

Споразумение за въздушен транспорт ЕС–САЩ

A8-0376/2017

 ***

TRANTheresa Griffin

Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове

A8-0386/2017

 ***

ENVIChristofer Fjellner

Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение)

A8-0325/2017

 ***

AFETLiisa Jaakonsaari

Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция)

A8-0335/2017

AFETLiisa Jaakonsaari

Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране

A8-0393/2017

 *

ECONRoberto Gualtieri

Срок

Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Срок

По пътя към цифрова търговска стратегия

A8-0384/2017

INTAMarietje Schaake

Разисквания15:00 - 24:00

Срок

Положението в Афганистан

Срок

Положението на хората от общността рохингия

Споразумение във връзка с ядрената програма на Иран

Изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той признава Йерусалим за столица на Израел

Положението на мигрантите в Либия

Срок

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Срок

Хонконг - 20 години след предаването му на Китай

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Срок

Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове

  Сряда, 13 декември 2017 г.

КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ09:00 - 11:50

Общо разискване - Подготовка на заседанието на Европейския съвет

Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 14 и 15 декември

Срок

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство

Връчване на наградата „Сахаров“12:00 - 12:30

Връчване на наградата „Сахаров“

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:30 - 14:30

Срок

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство

Срок

Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални месни шишове

Срок

Проектопрепоръки вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами

Срок

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана

A8-0351/2017

AFETMichael Gahler

Срок

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

A8-0350/2017

AFETDavid McAllister

Срок

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Срок

Хонконг - 20 години след предаването му на Китай

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Разисквания15:00 - 23:00

Разширяване и укрепване на Шенгенско пространство: България, Румъния и Хърватия

Изпълнението по социалния стълб

Програмата до 2030 г. и докладът на Евростат относно наблюдението на напредъка за постигане на целите за устойчиво развитие в ЕС“

Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз със собствени оперативни възможности

Забрана на нацистки и фашистки символи и лозунги в целия ЕС

Право на разследване на Европейския парламент

O-000089/2017

СъветAFCO

O-000090/2017

КомисияAFCO

Срок

Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

  Четвъртък, 14 декември 2017 г.

Разисквания08:30 - 11:50

Срок

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г.

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Срок

Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот12:00 - 14:00

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

A8-0396/2017

 ***I

IMCOSergio Gutiérrez Prieto

Срок

Положението в Афганистан

Срок

Положението на хората от общността рохингия

Срок

Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

Срок

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г.

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Срок

Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

Последно осъвременяване: 5 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност