Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 11. prosince 2017 - Čtvrtek, 14. prosince 2017230k

  Pondělí, 11. prosince 2017

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Lhůta

Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Lhůta

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Lhůta

Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 12. prosince 2017

Rozpravy09:00 - 11:50

Zpráva o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků

A8-0357/2017

PANAPetr Ježek, Jeppe Kofod

Lhůta

Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Lhůta

Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Lhůta

Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Lhůta

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Lhůta

Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

A8-0378/2017

 ***I

JURITiemo Wölken

Žádost o ochranu výsad a imunit Eleonory Forenzové

A8-0398/2017

JURIGilles Lebreton

Žádost, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity

A8-0397/2017

JURIJean-Marie Cavada

Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

A8-0331/2017

 ***I

JURIJiří Maštálka

Dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA

A8-0376/2017

 ***

TRANTheresa Griffin

Dohoda mezi EU a Švýcarskem o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů

A8-0386/2017

 ***

ENVIChristofer Fjellner

Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (souhlas)

A8-0325/2017

 ***

AFETLiisa Jaakonsaari

Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem (usnesení)

A8-0335/2017

AFETLiisa Jaakonsaari

Obnovení mandátu předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí

A8-0393/2017

 *

ECONRoberto Gualtieri

Lhůta

Zpráva o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Lhůta

Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu

A8-0384/2017

INTAMarietje Schaake

Rozpravy15:00 - 24:00

Lhůta

Situace v Afghánistánu

Lhůta

Situace Rohingyů

Dohoda s Íránem o jaderném programu

Oznámení prezidenta USA Trumpa o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele

Situace migrantů v Libyi

Lhůta

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Lhůta

Hongkong 20 let po předání

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Lhůta

Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování

  Středa, 13. prosince 2017

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Společná rozprava - Příprava zasedání Evropské rady

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 14.–15. prosince 2017

Lhůta

Současný stav jednání se Spojeným královstvím

Předání Sacharovovy ceny12:00 - 12:30

Předání Sacharovovy ceny

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Lhůta

Současný stav jednání se Spojeným královstvím

Lhůta

Použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování

Lhůta

Návrh doporučení v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků

Lhůta

Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky

A8-0351/2017

AFETMichael Gahler

Lhůta

Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky

A8-0350/2017

AFETDavid McAllister

Lhůta

Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2016 a politika EU v této oblasti

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Lhůta

Hongkong 20 let po předání

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Rozpravy15:00 - 23:00

Rozšíření a posílení schengenského prostoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko

Provádění sociálního pilíře

Agenda 2030 a zpráva Eurostatu o „Monitorování pokroku při dosahování cílů udržitelného rozvoje v EU“

Mechanismus civilní ochrany EU s vlastní operační kapacitou

Celounijní zákaz nacistických a fašistických symbolů a hesel

Vyšetřovací pravomoc Evropského parlamentu

O-000090/2017

KomiseAFCO

Lhůta

Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

  Čtvrtek, 14. prosince 2017

Rozpravy08:30 - 11:50

Lhůta

Jednání Petičního výboru v roce 2016

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Lhůta

Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu

A8-0396/2017

 ***I

IMCOSergio Gutiérrez Prieto

Lhůta

Situace v Afghánistánu

Lhůta

Situace Rohingyů

Lhůta

Uplatňování směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

Lhůta

Jednání Petičního výboru v roce 2016

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Lhůta

Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

Poslední aktualizace: 5. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí