Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 11. december 2017 - Torsdag den 14. december 2017229k

  Mandag den 11. december 2017

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Ændring af forskellige forordninger på området landbrug og udvikling af landdistrikter

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Frist

Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Frist

EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Frist

2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 12. december 2017

Forhandling09:00 - 11:50

Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse

A8-0357/2017

PANAPetr Ježek, Jeppe Kofod

Frist

Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Frist

Bæredygtig forvaltning af de eksterne fiskeflåder

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Frist

Ændring af forskellige forordninger på området landbrug og udvikling af landdistrikter

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Frist

EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Frist

Forlængelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

Regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og TV-programmer

A8-0378/2017

 ***I

JURITiemo Wölken

Anmodning om beskyttelse af Eleonora Forenzas privilegier og immuniteter

A8-0398/2017

JURIGilles Lebreton

Anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet

A8-0397/2017

JURIJean-Marie Cavada

Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA

A8-0331/2017

 ***I

JURIJiří Maštálka

Lufttransportaftale mellem EU og USA

A8-0376/2017

 ***

TRANTheresa Griffin

Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner

A8-0386/2017

 ***

ENVIChristofer Fjellner

Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Republikken Kasakhstan (godkendelse)

A8-0325/2017

 ***

AFETLiisa Jaakonsaari

Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Republikken Kasakhstan (beslutning)

A8-0335/2017

AFETLiisa Jaakonsaari

Forlængelse af mandatet for formanden for Den Fælles Afviklingsinstans

A8-0393/2017

 *

ECONRoberto Gualtieri

Frist

2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Frist

Udvikling af en digital handelsstrategi

A8-0384/2017

INTAMarietje Schaake

Forhandling15:00 - 24:00

Frist

Situationen i Afghanistan

Frist

Situationen for Rohingyafolket

Atomaftalen med Iran

USA's præsident Trumps meddelelse om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad

Situationen for indvandrere i Libyen

Frist

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Frist

Hong Kong, 20 år efter overdragelsen

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Frist

Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd

  Onsdag den 13. december 2017

PRIORITERET FORHANDLING09:00 - 11:50

Forhandling under ét - Forberedelse af Det Euroopæiske Råds møde

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 14.-15. december 2017

Frist

Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige

Overrækkelse af Sakharov-prisen12:00 - 12:30

Overrækkelse af Sakharov-prisen

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Frist

Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige

Frist

Anvendelse af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i frosne lodrette kødspyd

Frist

Udkast til henstillinger på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse

Frist

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

A8-0351/2017

AFETMichael Gahler

Frist

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

A8-0350/2017

AFETDavid McAllister

Frist

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Frist

Hong Kong, 20 år efter overdragelsen

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Forhandling15:00 - 23:00

Udvidelse og styrkelse af Schengenområdet: Bulgarien, Rumænien og Kroatien

Gennemførelsen af den sociale søjle

Agenda 2030 og Eurostats rapport om "Overvågning af fremskridt hen imod målene for bæredygtig udvikling i EU"

Den Europæiske Unions civilbeskyttelsesordning med egen operationel kapacitet

Forbud i hele EU mod nazistiske og fascistiske symboler og slogans

Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse

O-000089/2017

RådetAFCO

O-000090/2017

Kommissionen AFCO

Frist

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

  Torsdag den 14. december 2017

Forhandling08:30 - 11:50

Frist

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Frist

En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Håndhævelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked, om en meddelelsesprocedure for tilladelsesordninger og krav vedrørende tjenesteydelser, og om ændring af direktiv 2006/123/EF og forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked

A8-0396/2017

 ***I

IMCOSergio Gutiérrez Prieto

Frist

Situationen i Afghanistan

Frist

Situationen for Rohingyafolket

Frist

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

Frist

Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender 2016

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Frist

En europæisk strategi for lavemissionsmobilitet

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

Seneste opdatering: 5. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik