Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2017. gada 11. decembris - Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris226k

  Pirmdiena, 2017. gada 11. decembris

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Termiņi

Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Termiņi

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termiņi

2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2017. gada 12. decembris

Debates09:00 - 11:50

Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

A8-0357/2017

PANAPetr Ježek, Jeppe Kofod

Termiņi

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Termiņi

Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Termiņi

Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Termiņi

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termiņi

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšana

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

Noteikumi par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām

A8-0378/2017

 ***I

JURITiemo Wölken

Pieprasījums aizstāvēt Eleonora Forenza privilēģijas un imunitāti

A8-0398/2017

JURIGilles Lebreton

Pieprasījums atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti

A8-0397/2017

JURIJean-Marie Cavada

Muitas nodokļi dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

A8-0331/2017

 ***I

JURIJiří Maštálka

EK un ASV gaisa satiksmes nolīgums

A8-0376/2017

 ***

TRANTheresa Griffin

ES un Šveices Nolīgums par to siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sistēmu sasaisti

A8-0386/2017

 ***

ENVIChristofer Fjellner

Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu

A8-0325/2017

 ***

AFETLiisa Jaakonsaari

Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu

A8-0335/2017

AFETLiisa Jaakonsaari

Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņa pagarināšana

A8-0393/2017

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termiņi

2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Termiņi

Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

A8-0384/2017

INTAMarietje Schaake

Debates15:00 - 24:00

Termiņi

Stāvoklis Afganistānā

Termiņi

Rohindžu stāvoklis

Vienošanās par Irānas kodolprogrammu

ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums attiecībā uz Jeruzalemes atzīšanu par Izraēlas galvaspilsētu

Migrantu stāvoklis Lībijā

Termiņi

2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Termiņi

Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Termiņi

Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā

  Trešdiena, 2017. gada 13. decembris

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:50

Kopīgās debates - Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei

Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2017. gada 14. un 15. decembrī

Termiņi

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti

Saharova balvas piešķiršana12:00 - 12:30

Saharova balvas piešķiršana

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Termiņi

Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti

Debates15:00 - 23:00

Šengenas zonas paplašināšana un stiprināšana: Bulgārija, Rumānija un Horvātija

Sociālā pīlāra īstenošana

Programma 2030. gadam un Eurostat ziņojums par to, kā tiek uzraudzīta virzība uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu ES

ES civilās aizsardzības mehānisms ar pašu operatīvajām spējām

Nacistu un fašistu simbolu un saukļu ES mēroga aizliegums

Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības

O-000089/2017

PadomeAFCO

O-000090/2017

KomisijaAFCO

Termiņi

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu īstenošana

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

  Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

Debates08:30 - 11:50

Termiņi

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Termiņi

Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Termiņi

Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem saldētā gaļā

Termiņi

Ieteikumu projekts pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

Termiņi

Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

A8-0351/2017

AFETMichael Gahler

Termiņi

Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

A8-0350/2017

AFETDavid McAllister

Termiņi

2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Termiņi

Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Direktīva, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

A8-0396/2017

 ***I

IMCOSergio Gutiérrez Prieto

Termiņi

Stāvoklis Afganistānā

Termiņi

Rohindžu stāvoklis

Termiņi

Direktīvas par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu īstenošana

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

Termiņi

Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2016. gadā

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Termiņi

Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģija

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika