Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. - Czwartek, 14 grudnia 2017 r.229k

  Poniedziałek, 11 grudnia 2017 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Termin

Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Termin

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termin

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 12 grudnia 2017 r.

Debaty09:00 - 11:50

Sprawozdanie w sprawie dochodzenia dotyczącego prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

A8-0357/2017

PANAPetr Ježek, Jeppe Kofod

Termin

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Termin

Poprawki do różnych rozporządzeń w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Termin

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r.

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termin

Przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

A8-0378/2017

 ***I

JURITiemo Wölken

Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Eleonorę Forenzę

A8-0398/2017

JURIGilles Lebreton

Wniosek o uchylenie immunitetu Ingeborg Gräßle

A8-0397/2017

JURIJean-Marie Cavada

Cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

A8-0331/2017

 ***I

JURIJiří Maštálka

Umowa o transporcie lotniczym między UE a USA

A8-0376/2017

 ***

TRANTheresa Griffin

Umowa między UE a Szwajcarią w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

A8-0386/2017

 ***

ENVIChristofer Fjellner

Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (Zgoda)

A8-0325/2017

 ***

AFETLiisa Jaakonsaari

Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (rezolucja)

A8-0335/2017

AFETLiisa Jaakonsaari

Przedłużenie kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

A8-0393/2017

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termin

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2017 r. Wzmocnienie praw obywateli w Unii demokratycznych zmian

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Termin

W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego

A8-0384/2017

INTAMarietje Schaake

Debaty15:00 - 24:00

Termin

Sytuacja w Afganistanie

Termin

Sytuacja ludu Rohindża

Porozumienie jądrowe z Iranem

Oświadczenie prezydenta USA Trumpa w sprawie uznania Jerozolimy za stolicę Izraela

Sytuacja migrantów w Libii

Termin

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Termin

Hong Kong, 20 lat po przekazaniu go Chinom

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Termin

Stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym

  Środa, 13 grudnia 2017 r.

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 11:50

Wspólna debata - Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 14 i 15 grudnia

Termin

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

Wręczenie Nagrody im. Sacharowa12:00 - 12:30

Wręczenie Nagrody im. Sacharowa

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Termin

Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

Termin

Stosowanie kwasu fosforowego – fosforanów – di- tri- i polifosforanów (E 338-452) w zamrożonym mięsie na rożnie pionowym

Termin

Projekt zaleceń sporządzony w wyniku dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

Termin

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

A8-0351/2017

AFETMichael Gahler

Termin

Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

A8-0350/2017

AFETDavid McAllister

Termin

Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2016 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Termin

Hong Kong, 20 lat po przekazaniu go Chinom

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Debaty15:00 - 23:00

Rozszerzenie i wzmocnienie strefy Schengen: Bułgaria, Rumunia i Chorwacja

Wdrożenie filaru społecznego

Agenda 2030 i sprawozdanie Eurostatu w sprawie monitorowania postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju w UE

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności posiadający własne zdolności operacyjne

Zakaz posługiwania się symbolami i hasłami nazistowskimi i faszystowskimi w całej UE

Uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego

O-000090/2017

KomisjaAFCO

Termin

Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

  Czwartek, 14 grudnia 2017 r.

Debaty08:30 - 11:50

Termin

Prace Komisji Petycji w roku 2016

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Termin

Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Egzekwowanie dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, określenie procedury powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług oraz zmiana dyrektywy 2006/123/WE i rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym

A8-0396/2017

 ***I

IMCOSergio Gutiérrez Prieto

Termin

Sytuacja w Afganistanie

Termin

Sytuacja ludu Rohindża

Termin

Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

Termin

Prace Komisji Petycji w roku 2016

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Termin

Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności