Program
Štrasburg
Pondelok, 11. decembra 2017 - Štvrtok, 14. decembra 2017229k

  Pondelok, 11. decembra 2017

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Termín

Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Termín

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termín

Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 12. decembra 2017

Rozpravy09:00 - 11:50

Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov

A8-0357/2017

PANAPetr Ježek, Jeppe Kofod

Termín

Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Termín

Udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl

A8-0374/2017

 ***II

PECHLinnéa Engström

Termín

Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka

A8-0380/2017

 ***I

AGRIAlbert Deß

Termín

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termín

Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície

A8-0198/2017

 ***I

BUDG, ECONUdo Bullmann, José Manuel Fernandes

Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

A8-0378/2017

 ***I

JURITiemo Wölken

Žiadosť o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej

A8-0398/2017

JURIGilles Lebreton

Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Ingeborg Gräßleovej

A8-0397/2017

JURIJean-Marie Cavada

Dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom z USA

A8-0331/2017

 ***I

JURIJiří Maštálka

Dohody o leteckej doprave medzi EÚ a USA

A8-0376/2017

 ***

TRANTheresa Griffin

Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov

A8-0386/2017

 ***

ENVIChristofer Fjellner

Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (súhlas)

A8-0325/2017

 ***

AFETLiisa Jaakonsaari

Posilnená dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (uznesenie)

A8-0335/2017

AFETLiisa Jaakonsaari

Obnovenie mandátu predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

A8-0393/2017

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termín

Správa o občianstve EÚ za rok 2017: Posilnenie práv občanov v Únii demokratickej zmeny

A8-0385/2017

PETIBeatriz Becerra Basterrechea

Termín

Smerom k stratégii digitálneho obchodu

A8-0384/2017

INTAMarietje Schaake

Rozpravy15:00 - 24:00

Termín

Situácia v Afganistane

Termín

Situácia Rohingov

Dohoda o iránskom jadrovom programe

Oznámenie prezidenta USA Trumpa o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela

Situácia migrantov v Líbyi

Termín

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Termín

Hongkong: 20 rokov po odovzdaní

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Termín

Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole

  Streda, 13. decembra 2017

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Spoločná rozprava - Príprava zasadnutia Európskej rady

Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 14. – 15. decembra 2017

Termín

Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom

Udelenie Sacharovovej ceny12:00 - 12:30

Udelenie Sacharovovej ceny

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Termín

Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom

Termín

Používanie kyseliny fosforečnej – fosforečnanov – di-, tri- a polyfosforečnanov (E 338 – 452) v mrazenom mäse na vertikálnom ražni v tvare homole

Termín

Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov

Termín

Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

A8-0351/2017

AFETMichael Gahler

Termín

Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

A8-0350/2017

AFETDavid McAllister

Termín

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika EÚ v tejto oblasti

A8-0365/2017

AFETGodelieve Quisthoudt-Rowohl

Termín

Hongkong: 20 rokov po odovzdaní

A8-0382/2017

AFETAlyn Smith

Rozpravy15:00 - 23:00

Rozšírenie a posilnenie schengenského priestoru: Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko

Vykonávanie sociálneho piliera

Program 2030 a správa Eurostatu o monitorovaní pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v EÚ

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany s vlastnými operačnými kapacitami

Zákaz nacistických a fašistických symbolov a hesiel v celej EÚ

Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu

O-000090/2017

KomisiaAFCO

Termín

Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

  Štvrtok, 14. decembra 2017

Rozpravy08:30 - 11:50

Termín

Rokovania Výboru pre petície v roku 2016

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Termín

Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Presadzovanie smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu

A8-0396/2017

 ***I

IMCOSergio Gutiérrez Prieto

Termín

Situácia v Afganistane

Termín

Situácia Rohingov

Termín

Vykonávanie smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii

A8-0368/2017

LIBEAnna Maria Corazza Bildt

Termín

Rokovania Výboru pre petície v roku 2016

A8-0387/2017

PETINotis Marias

Termín

Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu

A8-0356/2017

TRANBas Eickhout

Posledná úprava: 5. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia