Agenda
Straatsburg
Maandag 15 januari 2018 - Donderdag 18 januari 2018219k

  Maandag 15 januari 2018

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan

A8-0377/2017

 ***I

PECHLinnéa Engström

Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU

A8-0389/2017

REGIAndrea Cozzolino

Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2015/1839 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland

O-000100/2017

CommissieREGI

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 16 januari 2018

Debatten09:00 - 11:50

Balans van het Estse voorzitterschap

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan

A8-0377/2017

 ***I

PECHLinnéa Engström

Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU

A8-0389/2017

REGIAndrea Cozzolino

Deadline

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Deadline

Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030

A8-0399/2017

ENVIJosé Inácio Faria

Deadline

Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid

A8-0403/2017

FEMMLinnéa Engström

Debatten15:00 - 23:00

EU-steun voor het vredesproces in Colombia

Situatie in Iran

Situatie in Kenia

Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik

A8-0390/2017

 ***I

INTAKlaus Buchner

De hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in de handelsovereenkomsten van de EU

O-000098/2017

CommissieINTA

  Woensdag 17 januari 2018

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG09:00 - 10:30

Presentatie van het activiteitenprogramma van het Bulgaarse voorzitterschap

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG10:30 - 12:20

Debat met de Ierse premier Leo Varadkar over de toekomst van Europa

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik

A8-0390/2017

 ***I

INTAKlaus Buchner

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Eva Lindström

A8-0003/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Tony James Murphy

A8-0002/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Deadline

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

A8-0392/2017

 ***I

ITREJosé Blanco López

Deadline

Energie-efficiëntie

A8-0391/2017

 ***I

ITREMiroslav Poche

Deadline

Governance van de energie-unie

A8-0402/2017

 ***I

ENVI, ITREMichèle Rivasi, Claude Turmes

Debatten15:00 - 23:00

Rusland - De invloed van propaganda op EU-landen

Deadline

De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten

A8-0406/2017

EMPLRomana Tomc

Besluit over de strategie inzake kunststoffen

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

A8-0388/2017

 *

JURITadeusz Zwiefka

Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

A8-0400/2017

 ***

JURIMax Andersson

Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de EU

O-000094/2017

CommissiePPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD

Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018

  Donderdag 18 januari 2018

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten

A8-0401/2017

IMCONicola Danti

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben

A8-0400/2017

 ***

JURIMax Andersson

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

A8-0388/2017

 *

JURITadeusz Zwiefka

Deadline

De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten

A8-0406/2017

EMPLRomana Tomc

Deadline

Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten

A8-0401/2017

IMCONicola Danti

Uitgebreide interpellaties15:00 - 16:00

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid