Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 5. února 2018 - Čtvrtek, 8. února 2018225k

  Pondělí, 5. února 2018

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Manipulace s vědeckým výzkumem ze strany nadnárodních podniků v návaznosti na testování škodlivosti emisí prováděné německým automobilovým průmyslem na opicích a lidech

Lhůta

Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rozhodnutí o druhém a třetím balíčku předpisů o spravedlivém zdanění

Lhůta

Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Lhůta

Urychlení inovací v oblasti čisté energie

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Lhůta

Identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 6. února 2018

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Rozprava s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem o budoucnosti Evropy

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity

A8-0011/2018

JURIEvelyn Regner

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Brazílií

A8-0004/2018

 ***

ITREAngelo Ciocca

Lhůta

Zřízení, působnost, složení a funkční období zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů

Lhůta

Zeměpisné blokování a jiné formy diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lhůta

Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Lhůta

Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2016

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Lhůta

Urychlení inovací v oblasti čisté energie

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Rozpravy15:00 - 23:00

Lhůta

Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

O-000003/2018

KomiseFEMM

Rozhodnutí ve věci strategie rozšíření EU – Západní Balkán

Situace v Zimbabwe

Lhůta

Situace ve Venezuele

Lhůta

Situace agentury UNRWA

  Středa, 7. února 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Složení Evropského parlamentu

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Lhůta

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Projev zástupce Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní (ICAN) oceněné Nobelovou cenou míru za rok 201712:00

(Projev zástupce Mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní (ICAN) oceněné Nobelovou cenou míru za rok 2017)

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Předčasné ukončení výkonu funkce místopředsedy Evropského parlamentu (Ryszard Czarnecki)

Lhůta

Složení Evropského parlamentu

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Lhůta

Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Portugalsku

A8-0017/2018

 *

LIBEIgnazio Corrao

Ochrana a nepřípustnost diskriminace menšin v členských státech EU

Lhůta

Identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

Lhůta

Nulová tolerance vůči mrzačení ženských pohlavních orgánů

Rozpravy15:00 - 23:00

Důsledky prohlubujících se socioekonomických nerovností pro evropské občany

Reforma volebního práva Evropské unie

Hrozby pro právní stát, které představuje reforma rumunského soudního systému

Lhůta

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Zmenšující se prostor pro občanskou společnost

Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU

O-000102/2017

VP/HRPPE, S&D, ECR, GUE/NGL, Verts/ALE, ALDE

O-000101/2017

KomisePPE, S&D, GUE/NGL, ECR, Verts/ALE, ALDE

  Čtvrtek, 8. února 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Úprava letního času

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Lhůta

Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů

Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS–TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Lhůta

Záruční fond pro vnější vztahy

A8-0132/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Lhůta

Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

A8-0135/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Lhůta

Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Lhůta

Aktuální situace v oblasti lidských práv v Turecku

Lhůta

Situace ve Venezuele

Lhůta

Situace agentury UNRWA

Lhůta

Úprava letního času

Rozpravy15:00 - 16:00

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 28. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí