Agenda
Straatsburg
Maandag 5 februari 2018 - Donderdag 8 februari 2018220k

  Maandag 5 februari 2018

Debatten17:00 - 23:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Manipulatie van wetenschappelijk onderzoek door multinationals in de nasleep van de emissietests op apen en mensen door de Duitse auto-industrie

Deadline

Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Vastgesteld besluit over het pakket eerlijke belastingen II en III

Deadline

Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Deadline

Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Deadline

Toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan delijst van derde landen met een hoog risico

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 6 februari 2018

DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG09:00 - 11:50

Debat met de premier van Kroatië, Andrej Plenković, over de toekomst van Europa

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Steeve Briois

A8-0011/2018

JURIEvelyn Regner

Overeenkomst EU-Brazilië voor wetenschappelijke en technologische samenwerking

A8-0004/2018

 ***

ITREAngelo Ciocca

Deadline

Instelling van een bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden, bevoegdheden, aantal leden en duur van het mandaat ervan

Deadline

Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Deadline

Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Deadline

Jaarverslag 2016 van de Europese Centrale Bank

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Deadline

Versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Debatten15:00 - 23:00

Deadline

Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen

O-000003/2018

CommissieFEMM

Besluit over de EU-uitbreidingsstrategie - Westelijke Balkan

De situatie in Zimbabwe

Deadline

Situatie in Venezuela

Deadline

Situatie van de UNRWA

  Woensdag 7 februari 2018

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Samenstelling van het Europees Parlement

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Deadline

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Toespraak van een vertegenwoordiger van de Internationale Campagne om kernwapens af te schaffen (ICAN), Nobelprijs voor de vrede van 201712:00

(Toespraak van een vertegenwoordiger van de Internationale Campagne om kernwapens af te schaffen (ICAN), Nobelprijs voor de vrede van 2017)

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Voortijdige ambtsbeëindiging van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (Ryszard Czarnecki)

Deadline

Samenstelling van het Europees Parlement

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Deadline

Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Portugal

A8-0017/2018

 *

LIBEIgnazio Corrao

Bestrijding van discriminatie ten aanzien van minderheden in de EU-lidstaten

Deadline

Toevoeging van Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië aan delijst van derde landen met een hoog risico

Deadline

Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen

Debatten15:00 - 23:00

De gevolgen van de toenemende sociaal-economische ongelijkheden voor de Europese burgers

Hervorming van de kieswet van de EU

Bedreiging van de rechtsstaat door de hervorming van het Roemeens rechtsstelsel

Deadline

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Minder plaats voor het maatschappelijk middenveld

Situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU

O-000102/2017

vv/hvPPE, S&D, ECR, GUE/NGL, Verts/ALE, ALDE

O-000101/2017

CommissiePPE, S&D, GUE/NGL, ECR, Verts/ALE, ALDE

  Donderdag 8 februari 2018

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Zomertijd

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Deadline

Nominale samenstelling van de bijzondere commissie voor de vergunningsprocedure van de Unie voor pesticiden

Het toezicht op en de verslaglegging inzake de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Deadline

Garantiefonds voor extern optreden

A8-0132/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Deadline

EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie

A8-0135/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Deadline

Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Deadline

De huidige mensenrechtensituatie in Turkije

Deadline

Situatie in Venezuela

Deadline

Situatie van de UNRWA

Deadline

Zomertijd

Debatten15:00 - 16:00

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid