Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 5 lutego 2018 r. - Czwartek, 8 lutego 2018 r.226k

  Poniedziałek, 5 lutego 2018 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r.

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w następstwie badań emisji przeprowadzonych na małpach i ludziach przez niemiecki przemysł motoryzacyjny

Termin

Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Decyzja podjęta w sprawie pakietu dotyczącego sprawiedliwego opodatkowania (II I III)

Termin

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termin

Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Termin

Dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 6 lutego 2018 r.

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 11:50

Debata z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve’a Brioisa

A8-0011/2018

JURIEvelyn Regner

Umowa o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

A8-0004/2018

 ***

ITREAngelo Ciocca

Termin

Powołanie komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu, jej zakres odpowiedzialności, skład liczbowy i czas trwania mandatu

Termin

Blokowanie geograficzne oraz inne formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Termin

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termin

Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za 2016 r.

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Termin

Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet

O-000003/2018

KomisjaFEMM

Decyzje przyjęte w sprawie strategii rozszerzenia UE – Bałkany Zachodnie

Sytuacja w Zimbabwe

Termin

Sytuacja w Wenezueli

Termin

Sytuacja UNRWA

  Środa, 7 lutego 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Skład Parlamentu Europejskiego

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Termin

Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Wystąpienie przedstawiciela Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej, Pokojowa Nagroda Nobla 201712:00

(Wystąpienie przedstawiciela Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej, Pokojowa Nagroda Nobla 2017)

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (Ryszarda Czarneckiego)

Termin

Skład Parlamentu Europejskiego

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Termin

Przegląd porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Zautomatyzowana wymiana danych w Portugalii w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

A8-0017/2018

 *

LIBEIgnazio Corrao

Ochrona i przeciwdziałanie dyskryminowaniu obywateli UE należących do mniejszości w państwach członkowskich UE

Termin

Dodanie Sri Lanki, Trynidadu i Tobago oraz Tunezji do wykazu krajów trzecich wysokiego ryzyka

Termin

Zero tolerancji dla okaleczania narządów płciowych kobiet

Debaty15:00 - 23:00

Konsekwencje dla obywateli europejskich pogłębiania się nierówności społeczno-gospodarczych

Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej

Zagrożenie dla praworządności w związku z reformą rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości

Termin

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Pogarszające się warunki działalności organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Sytuacja obrończyń praw człowieka oraz wsparcie udzielane im przez UE

O-000102/2017

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwaPPE, S&D, ECR, GUE/NGL, Verts/ALE, ALDE

O-000101/2017

KomisjaPPE, S&D, GUE/NGL, ECR, Verts/ALE, ALDE

  Czwartek, 8 lutego 2018 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Ustalenia dotyczące czasu letniego

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Termin

Skład osobowy komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu

Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Ustanowienie scentralizowanego systemu identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców na potrzeby uzupełnienia i wsparcia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (systemu ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Termin

Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

A8-0132/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termin

Gwarancja UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

A8-0135/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termin

Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termin

Obecna sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji

Termin

Sytuacja w Wenezueli

Termin

Sytuacja UNRWA

Termin

Ustalenia dotyczące czasu letniego

Debaty15:00 - 16:00

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności