Program
Štrasburg
Pondelok, 5. februára 2018 - Štvrtok, 8. februára 2018227k

  Pondelok, 5. februára 2018

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Manipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v súvislosti s testovaním vplyvu emisií na opice a na ľudí zo strany nemeckého automobilového priemyslu

Termín

Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení pre spravodlivé zdaňovanie II a III

Termín

Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termín

Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Termín

Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 6. februára 2018

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Diskusia s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom o budúcnosti Európy

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Steeva Brioisa

A8-0011/2018

JURIEvelyn Regner

Dohoda o vedeckej a technologickej spolupráci medzi EÚ a Brazíliou

A8-0004/2018

 ***

ITREAngelo Ciocca

Termín

Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

Termín

Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla

A8-0172/2017

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Termín

Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií

A8-0003/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termín

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016

A8-0383/2017

ECONJonás Fernández

Termín

Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie

A8-0005/2018

ITREJerzy Buzek

Rozpravy15:00 - 23:00

Termín

Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

O-000003/2018

KomisiaFEMM

Rozhodnutie prijaté v súvislosti so stratégiou rozširovania EÚ – západný Balkán

Situácia v Zimbabwe

Termín

Situácia vo Venezuele

Termín

Situácia UNRWA

  Streda, 7. februára 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Zloženie Európskeho parlamentu

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Termín

Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Prejav zástupcu Medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní (ICAN), ktorá bola ocenená Nobelovou cenou za mier za rok 201712:00

(Prejav zástupcu Medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní (ICAN), ktorá bola ocenená Nobelovou cenou za mier za rok 2017)

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Predčasné ukončenie výkonu funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu
(Ryszard Czarnecki)

Termín

Zloženie Európskeho parlamentu

A8-0007/2018

AFCODanuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira

Termín

Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

A8-0006/2018

AFCOEsteban González Pons

Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Portugalsku

A8-0017/2018

 *

LIBEIgnazio Corrao

Ochrana a nediskriminácia menšín v členských štátoch EÚ

Termín

Pridanie Srí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do zoznamu vysokorizikových tretích krajín

Termín

Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Rozpravy15:00 - 23:00

Dôsledky prehlbovania sociálno-ekonomických rozdielov pre európskych občanov

Reforma volebného práva Európskej únie

Ohrozenie právneho štátu reformou rumunského systému justície

Termín

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť

Situácia obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ

O-000102/2017

podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politikuPPE, S&D, ECR, GUE/NGL, Verts/ALE, ALDE

O-000101/2017

KomisiaPPE, S&D, GUE/NGL, ECR, Verts/ALE, ALDE

  Štvrtok, 8. februára 2018

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Úprava letného času

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Termín

Menovité zloženie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

Monitorovanie a nahlasovanie emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

A8-0010/2018

 ***I

ENVIDamiano Zoffoli

Zriadenie centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Termín

Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

A8-0132/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termín

Záruka EÚ pre Európsku investičnú banku za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

A8-0135/2017

 ***I

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termín

Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky

A8-0013/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termín

Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku

Termín

Situácia vo Venezuele

Termín

Situácia UNRWA

Termín

Úprava letného času

Rozpravy15:00 - 16:00

Väčšie interpelácie (článok 130b)

Posledná úprava: 28. marca 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia