Дневен ред
Брюксел
Сряда, 28 февруари 2018 г. - Четвъртък, 1 март 2018 г.216k

  Сряда, 28 февруари 2018 г.

Разисквания15:00 - 23:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Хуманитарното положение в Сирия, и по-специално в Гута

Неформално заседание на Европейския съвет на 23 февруари 2018 г.

Срок

Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша

Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2018 г.

Срок

Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Срок

Положението с основните права в ЕС през 2016 г.

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Дейност и наследство на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ)

Забранени лобистки дейности на бившия председател на Комисията Барозу, като например срещата с комисар Катайнен

Заличаване на няколко трети държави от списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели

Срок

Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)

  Четвъртък, 1 март 2018 г.

Разисквания08:30 - 11:20

Срок

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г.

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Срок

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Срок

Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с финансирането на тероризма

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Срок

Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Реч на Нилс Муйжниекс, комисар на Съвета на Европа по правата на човека11:30

(Реч на Нилс Муйжниекс, комисар на Съвета на Европа по правата на човека)

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:30 - 13:30

Срок

Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Ришард Чарнецки)

Разпространение на застрахователни продукти: дата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки

A8-0024/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

A8-0008/2018

 ***

ECONRoberto Gualtieri

Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Анеми Туртелбом

A8-0027/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

A8-0030/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Срок

Създаване, отговорности, численост и мандат на специалната комисия във връзка с финансовите престъпления, избягването на данъци и данъчните измами

Срок

Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Срок

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Срок

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7)

Срок

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 и генетично модифицирана царевица, при която се комбинират две от трансформациите MON 87427, MON 89034 и NK603

Срок

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel – Испания

A8-0033/2018

BUDGEsteban González Pons

Срок

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson, Швеция

A8-0032/2018

BUDGUrmas Paet

Срок

Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша

Срок

Положението с основните права в ЕС през 2016 г.

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Срок

Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Срок

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г.

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Срок

Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с финансирането на тероризма

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Срок

Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Последно осъвременяване: 26 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност