Pořad jednání
Brusel
Středa, 28. února 2018 - Čtvrtek, 1. března 2018200k

  Středa, 28. února 2018

Rozpravy15:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Humanitární situace v Sýrii, zejména v Ghútě

Neformální zasedání Evropské rady dne 23. února 2018

Lhůta

Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku

Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva

Lhůta

Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Lhůta

Výroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Práce a odkaz Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

Zakázaná lobbistická činnost bývalého předsedy Komise Barrosa, například setkání s komisařem Katainenem

Vynětí několika třetích zemí z unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti

Lhůta

Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Čtvrtek, 1. března 2018

Rozpravy08:30 - 11:20

Lhůta

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Lhůta

Povinná automatická výměna informací v oblasti daní

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Lhůta

Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Lhůta

Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Projev komisaře Rady Evropy pro lidská práva Nilse Muižniekse 11:30

(Projev komisaře Rady Evropy pro lidská práva Nilse Muižniekse)

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování11:30 - 13:30

Lhůta

Volba místopředsedy Evropského parlamentu (nahrazení Ryszarda Czarneckého)

Distributoři pojištění: lhůta uplatňování prováděcích opatření členských států

A8-0024/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Dvoustranná dohoda mezi EU a USA o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven

A8-0008/2018

 ***

ECONRoberto Gualtieri

Jmenování člena Účetního dvora – Annemie Turtelboom

A8-0027/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí

A8-0030/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Lhůta

Zřízení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky, jeho působnost, početní složení a funkční období

Lhůta

Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Lhůta

Povinná automatická výměna informací v oblasti daní

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Lhůta

Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice 59122 (DAS-59122-7)

Lhůta

Námitka podle článku 106: povolení geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě z genetických modifikací MON 87427, MON 89034 a NK603

Lhůta

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

A8-0033/2018

BUDGEsteban González Pons

Lhůta

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/007 SE/Ericsson

A8-0032/2018

BUDGUrmas Paet

Lhůta

Rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku

Lhůta

Výroční zpráva o situaci v oblasti základních práv v Evropské unii v roce 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Lhůta

Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství EU

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Lhůta

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Lhůta

Odstřižení zdrojů příjmů pro džihádisty – cílená opatření proti financování terorismu

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Lhůta

Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Poslední aktualizace: 26. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí