Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 28. februar 2018 - Torsdag den 1. marts 2018199k

  Onsdag den 28. februar 2018

Forhandling15:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Den humanitære situation i Syrien, især i Ghouta

Det Europæiske Råds uformelle møde den 23. februar 2018

Frist

Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen

EU's prioriteter for for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2018

Frist

Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Frist

Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Arbejdet i og arven efter Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien

Tidligere kommissionsformand Barrosos forbudte lobbyaktiviteter såsom mødet med kommissær Katainen

Fjernelse af flere tredjelande fra EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Frist

Fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Torsdag den 1. marts 2018

Forhandling08:30 - 11:20

Frist

Bankunionen - årsberetning 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Frist

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Frist

Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Frist

EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Tale ved Nils Muižnieks, Europarådets menneskerettighedskommissær11:30

(Tale ved Nils Muižnieks, Europarådets menneskerettighedskommissær)

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer11:30 - 13:30

Frist

Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (i stedet for Ryszard Czarnecki)

Forsikringsdistribution: Anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger

A8-0024/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Den bilaterale aftale mellem EU og USA om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

A8-0008/2018

 ***

ECONRoberto Gualtieri

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Annemie Turtelboom

A8-0027/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans

A8-0030/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Frist

Nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse, dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode

Frist

Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Frist

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs 59122 (DAS-59122-7)

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 106: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to af transformationsbegivenhederne MON 87427, MON 89034 og NK603

Frist

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

A8-0033/2018

BUDGEsteban González Pons

Frist

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2017/007 SE/Ericsson

A8-0032/2018

BUDGUrmas Paet

Frist

Kommissionens beslutning om at tage artikel 7, stk. 1, i TEU i anvendelse i forbindelse med situationen i Polen

Frist

Situationen for de grundlæggende rettigheder i EU i 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Frist

Fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Frist

Bankunionen - årsberetning 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Frist

Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Frist

EU's prioriteter for den 62. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Seneste opdatering: 26. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik