Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 - Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018223k

  Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, ιδίως στην Ghuta

Άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2018

Προθεσμία

Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία

Προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2018

Προθεσμία

Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Προθεσμία

Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Έργο και παρακαταθήκη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία

Απαγορευμένες δραστηριότητες προώθησης συμφερόντων του πρώην Προέδρου της Επιτροπής Barroso, όπως η συνάντησή του με τον Επίτροπο Katainen

Διαγραφή ορισμένων τρίτων χωρών από τον κατάλογο της ΕΕ των μη συνεργαζόμενων χωρών για φορολογικούς σκοπούς

Προθεσμία

Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

Συζητήσεις08:30 - 11:20

Προθεσμία

Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Προθεσμία

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Προθεσμία

Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Προθεσμία

Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Ομιλία του Nils Muižnieks, Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης11:30

(Ομιλία του Nils Muižnieks, Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης)

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου11:30 - 13:30

Προθεσμία

Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε αντικατάσταση του Ryszard Czarnecki)

Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων: ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

A8-0024/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Διμερής συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση

A8-0008/2018

 ***

ECONRoberto Gualtieri

Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Annemie Turtelboom

A8-0027/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

A8-0030/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Προθεσμία

Σύσταση ειδικής επιτροπής για τα χρηματοοικονομικά εγκλήματα, τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας θητείας της

Προθεσμία

Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Προθεσμία

Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 59122 (DAS-59122-7)

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Έγκριση γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 87427 × MON 89034 × NK603 και γενετικώς τροποποιημένων αραβοσίτων που συνδυάζουν δύο από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603

Προθεσμία

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

A8-0033/2018

BUDGEsteban González Pons

Προθεσμία

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/007 SE/Ericsson

A8-0032/2018

BUDGUrmas Paet

Προθεσμία

Απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία

Προθεσμία

Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Προθεσμία

Προοπτικές και προκλήσεις για τον τομέα μελισσοκομίας στην ΕΕ

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Προθεσμία

Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Προθεσμία

Μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Προθεσμία

Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου