Esityslista
Bryssel
Keskiviikko 28. helmikuuta 2018 - Torstai 1. maaliskuuta 2018192k

  Keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Keskustelut15:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Humanitaarinen tilanne Syyriassa, erityisesti Ghutassa

Eurooppa-neuvoston epävirallinen kokous 23. helmikuuta 2018

Määräaika

Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta

EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2018

Määräaika

Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Määräaika

EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminta ja perintö

Entisen komission puheenjohtajan Barroson kielletty edunvalvontatoiminta, kuten tapaaminen komission jäsenen Kataisen kanssa

Useiden kolmansien maiden poistaminen veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta EU:n luettelosta

Määräaika

EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Torstai 1. maaliskuuta 2018

Keskustelut08:30 - 11:20

Määräaika

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Määräaika

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Määräaika

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen - terrorismin rahoittamiseen puuttuminen

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Määräaika

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Nils Muižnieksin puheenvuoro11:30

(Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Nils Muižnieksin puheenvuoro)


ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset11:30 - 13:30

Määräaika

Euroopan parlamentin varapuhemiehen vaali (Ryszard Czarneckin korvaaminen)

Vakuutusten tarjoaminen: jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivä

A8-0024/2018

 ***I

ECONWerner Langen

EU:n ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen sopimus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan vakautta turvaavista toimenpiteistä

A8-0008/2018

 ***

ECONRoberto Gualtieri

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Annemie Turtelboom

A8-0027/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen

A8-0030/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Määräaika

Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen, sen tehtävät, jäsenten määrä ja toimikausi

Määräaika

Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Määräaika

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin 59122 (DAS-59122-7) markkinoille saattamisen salliminen

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen maissin MON 87427 × MON 89034 × NK603 sekä kahdesta geenimuunnostapahtumasta MON 87427, MON 89034 ja NK603 muodostetun muuntogeenisen maissin markkinoille saattamisen salliminen

Määräaika

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/006 ES/Galicia, vaatteiden valmistus

A8-0033/2018

BUDGEsteban González Pons

Määräaika

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/007 SE/Ericsson

A8-0032/2018

BUDGUrmas Paet

Määräaika

Komission päätös käynnistää SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely Puolan tilanteen johdosta

Määräaika

EU:n perusoikeustilanne vuonna 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Määräaika

EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Määräaika

Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Määräaika

Jihadistien tulonlähteiden katkaiseminen - terrorismin rahoittamiseen puuttuminen

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Määräaika

EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 62. istuntoa varten

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Päivitetty viimeksi: 26. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö