Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2018. gada 28. februāris - Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts196k

  Trešdiena, 2018. gada 28. februāris

Debates15:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Humanitārā situācija Sīrijā, jo īpaši Gutā

Eiropadomes neformālā sanāksme 2018. gada 23. februārī

Termiņi

Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā

ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2018. gada sesijās

Termiņi

Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termiņi

Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Starptautiskā Kara noziegumu tribunāla bijušajai Dienvidslāvijai darbs un mantojums

Aizliegtās bijušā Komisijas priekšsēdētāja J. M. Barroso lobija darbības, tādas kā tikšanās ar komisāru J. Katainen

Vairāku trešo valstu izņemšana no ES saraksta ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas

Termiņi

ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts

Debates08:30 - 11:20

Termiņi

Banku savienība — 2017. gada ziņojums

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Termiņi

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Termiņi

Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Termiņi

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra Nila Muižnieka uzruna11:30

(Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra Nila Muižnieka uzruna)

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:30 - 13:30

Termiņi

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (Ryszard Czarnecki aizstāšana)

Apdrošināšanas izplatīšana: dalībvalstu transponēšanas pasākumu piemērošanas datums

A8-0024/2018

 ***I

ECONWerner Langen

ES un ASV divpusējais nolīgums par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

A8-0008/2018

 ***

ECONRoberto Gualtieri

Revīzijas palātas locekļa iecelšana: Annemie Turtelboom

A8-0027/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana

A8-0030/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termiņi

Īpašas komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos izveide, pienākumi, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš

Termiņi

Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termiņi

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 59122 (DAS-59122-7) atļaušana

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × NK603 un ģenētiski modificētas kukurūzas, kurā kombinēti divi no šādiem gadījumiem: MON 87427, MON 89034 un NK603, atļaušana

Termiņi

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

A8-0033/2018

BUDGEsteban González Pons

Termiņi

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson

A8-0032/2018

BUDGUrmas Paet

Termiņi

Komisijas lēmums piemērot LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz stāvokli Polijā

Termiņi

Pamattiesību stāvoklis ES 2016. gadā

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Termiņi

ES biškopības nozares perspektīvas un izaicinājumi

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Termiņi

Banku savienība — 2017. gada ziņojums

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Termiņi

Džihādistu ienākumu avotu likvidēšana — vēršanās pret terorisma finansēšanu

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Termiņi

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika