Porządek obrad
Bruksela
Środa, 28 lutego 2018 r. - Czwartek, 1 marca 2018 r.201k

  Środa, 28 lutego 2018 r.

Debaty15:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Sytuacja humanitarna w Syrii, w szczególności w Ghucie

Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 23 lutego 2018 r.

Termin

Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce

Priorytety UE na sesje UNHRC w 2018 r.

Termin

Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termin

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r.

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Prace i spuścizna Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

Niedozwolona działalność lobbingowa byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej Joségo Manuela Barroso, np. spotkanie z komisarzem Jyrkim Katainenem

Usunięcie szeregu państw trzecich z unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

Termin

Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Czwartek, 1 marca 2018 r.

Debaty08:30 - 11:20

Termin

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Termin

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Termin

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu - walka z finansowaniem terroryzmu

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Termin

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Wystąpienie komisarza Rady Europy ds. praw człowieka Nilsa Muižnieksa11:30

(Wystąpienie komisarza Rady Europy ds. praw człowieka Nilsa Muižnieksa)

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania11:30 - 13:30

Termin

Wybory wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (w miejsce Ryszarda Czarneckiego)

Dystrybucja ubezpieczeń: data rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji

A8-0024/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Zawarcie umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji

A8-0008/2018

 ***

ECONRoberto Gualtieri

Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Annemie Turtelboom

A8-0027/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

A8-0030/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termin

Powołanie Komisji Specjalnej ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania: kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji

Termin

Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termin

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza 59122 (DAS-59122-7)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 87427 × MON 89034 × NK603 i zmodyfikowana genetycznie kukurydza łącząca dwie spośród modyfikacji genetycznych MON 87427, MON 89034 i NK603

Termin

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania – wniosek EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

A8-0033/2018

BUDGEsteban González Pons

Termin

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2017/007 SE/Ericsson

A8-0032/2018

BUDGUrmas Paet

Termin

Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce

Termin

Sprawozdanie roczne w sprawie stanu praw podstawowych w UE w 2016 r.

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Termin

Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Termin

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Termin

Odcięcie dżihadystów od źródeł dochodu - walka z finansowaniem terroryzmu

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Termin

Priorytety UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności