Program
Brusel
Streda, 28. februára 2018 - Štvrtok, 1. marca 2018201k

  Streda, 28. februára 2018

Rozpravy15:00 - 23:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Humanitárna situácia v Sýrii, najmä v Ghúte

Neformálne zasadnutie Európskej rady 23. februára 2018

Termín

Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku

Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2018

Termín

Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termín

Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Práca a odkaz Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu

Zakázané lobistické aktivity bývalého predsedu Komisie Barrosa, ako napríklad stretnutie s komisárom Katainenom

Odstránenie viacerých tretích krajín zo zoznamu EÚ obsahujúceho jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely

Termín

Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Štvrtok, 1. marca 2018

Rozpravy08:30 - 11:20

Termín

Banková únia - výročná správa za rok 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Termín

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Termín

Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Termín

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Prejav Nilsa Muižnieksa, komisára Rady Európy pre ľudské práva11:30

(Prejav Nilsa Muižnieksa, komisára Rady Európy pre ľudské práva)

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania11:30 - 13:30

Termín

Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (nahradenie Ryszarda Czarneckého)

Distribúcia poistenia: dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov

A8-0024/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Dvojstranná dohoda medzi EÚ a USA o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia

A8-0008/2018

 ***

ECONRoberto Gualtieri

Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Annemie Turtelboom

A8-0027/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

A8-0030/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termín

Zriadenie osobitného výboru pre finančné trestné činy, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, jeho pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie

Termín

Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termín

Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Termín

Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice 59122 (DAS-59122-7)

Termín

Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 a geneticky modifikovanej kukurice kombinujúcej dve z transformácií MON 87427, MON 89034 a NK603

Termín

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

A8-0033/2018

BUDGEsteban González Pons

Termín

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson

A8-0032/2018

BUDGUrmas Paet

Termín

Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku

Termín

Situácia v oblasti základných práv v EÚ za rok 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Termín

Vyhliadky a výzvy pre včelársky sektor EÚ

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Termín

Banková únia - výročná správa za rok 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Termín

Odstrihnutie džihádistov od zdrojov financovania – cielené opatrenia proti financovaniu terorizmu

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Termín

Priority EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Posledná úprava: 26. marca 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia