Dnevni red
Bruselj
Sreda, 28. februar 2018 - Četrtek, 1. marec 2018193k

  Sreda, 28. februar 2018

Razprave15:00 - 23:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Humanitarne razmere v Siriji, zlasti v Guti

Neformalno srečanje Evropskega sveta 23. februarja 2018

Rok

Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem

Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2018

Rok

Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Rok

Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Delo in zapuščina Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo

Prepovedane lobistične dejavnosti nekdanjega predsednika Komisije Barrosa, na primer srečanje s komisarjem Katainenom

Umik številnih tretjih držav s seznama EU nesodelujočih jursidikcij za davčne namene

Rok

Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Četrtek, 1. marec 2018

Razprave08:30 - 11:20

Rok

Bančna unija – letno poročilo za leto 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Rok

Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Rok

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Rok

Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Nagovor komisarja Sveta Evrope za človekove pravice Nilsa Muižnieksa11:30

(Nagovor komisarja Sveta Evrope za človekove pravice Nilsa Muižnieksa)

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja11:30 - 13:30

Rok

Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (za nadomestitev Ryszarda Czarneckega)

Distribucija zavarovalnih produktov: datum začetka uporabe ukrepov za prenos v državah članicah

A8-0024/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Dvostranski sporazum med EU in ZDA o bonitetnih ukrepih v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem

A8-0008/2018

 ***

ECONRoberto Gualtieri

Imenovanje članice Računskega sodišča – Annemie Turtelboom

A8-0027/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

A8-0030/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Ustanovitev posebnega odbora za finančni kriminal, davčno utajo in izogibanje davkom, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat

Rok

Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Rok

Obvezna avtomatična izmenjava informacij na področju obdavčevanja

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze 59122 (DAS-59122-7)

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze MON 87427 × MON 89034 × NK603 in in gensko spremenjene koruze s kombinacijo dveh transformacij MON 87427, MON 89034 in NK603

Rok

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

A8-0033/2018

BUDGEsteban González Pons

Rok

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/007 SE/Ericsson

A8-0032/2018

BUDGUrmas Paet

Rok

Sklep Komisije o uporabi člena 7(1) PEU glede razmer na Poljskem

Rok

Razmere na področju temeljnih pravic v EU v letu 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Rok

Možnosti in izzivi za čebelarski sektor EU

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Rok

Bančna unija – letno poročilo za leto 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Rok

Ustavitev finančnih virov džihadistov – ukrepanje zoper financiranje terorizma

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Rok

Prednostne naloge EU za 62. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Zadnja posodobitev: 26. marec 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov