Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 28 februari 2018 - Torsdagen den 1 mars 2018194k

  Onsdagen den 28 februari 2018

Debatt15:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Den humanitära situationen i Syrien, särskilt Ghouta

Europeiska rådets informella möte den 23 februari 2018

Tidsfrist

Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen

EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2018

Tidsfrist

Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Tidsfrist

Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Arbetet i och arvet efter Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien

Kommissionens tidigare ordförande Barrosos otillåtna lobbyverksamhet, exempelvis mötet med kommissionsledamot Katainen

Avförande av flera tredjeländer från EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

Tidsfrist

Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Torsdagen den 1 mars 2018

Debatt08:30 - 11:20

Tidsfrist

Bankunionen – årsrapport 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Tidsfrist

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Tidsfrist

Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Tidsfrist

EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Anförande av Nils Muižnieks, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter 11:30

(Anförande av Nils Muižnieks, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter)

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:30 - 13:30

Tidsfrist

Val av en vice talman för Europaparlamentet (för att ersätta Ryszard Czarnecki)

Försäkringsdistribution: tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder

A8-0024/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Bilateralt avtal EU-USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

A8-0008/2018

 ***

ECONRoberto Gualtieri

Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Annemie Turtelboom

A8-0027/2018

 *

CONTIndrek Tarand

Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

A8-0030/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Tidsfrist

Inrättande av ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt, samt fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod

Tidsfrist

Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Tidsfrist

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning

A8-0016/2018

 *

ECONEmmanuel Maurel

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 59122 (DAS-59122-7)

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av sorterna MON 87427, MON 89034 och NK603

Tidsfrist

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

A8-0033/2018

BUDGEsteban González Pons

Tidsfrist

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/007 SE/Ericsson

A8-0032/2018

BUDGUrmas Paet

Tidsfrist

Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen

Tidsfrist

Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016

A8-0025/2018

LIBEFrank Engel

Tidsfrist

Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU

A8-0014/2018

AGRINorbert Erdős

Tidsfrist

Bankunionen – årsrapport 2017

A8-0019/2018

ECONSander Loones

Tidsfrist

Att strypa jihadisternas inkomstkällor - åtgärder mot finansiering av terrorism

A8-0035/2018

AFETJavier Nart

Tidsfrist

EU:s prioriteringar inför det 62:a mötet i FN:s kvinnokommission

A8-0022/2018

FEMMIzaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

Senaste uppdatering: 26 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy