Esityslista
Strasbourg
Maanantai 12. maaliskuuta 2018 - Torstai 15. maaliskuuta 2018226k

  Maanantai 12. maaliskuuta 2018

Keskustelut17:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Komission eettiset periaatteet: Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen

Määräaika

Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjunta ja Istanbulin yleissopimuksen ratifiointi EU:n jäsenvaltioissa

Määräaika

Rajatylittävät pakettipalvelut

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Määräaika

Tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus sekä ajokortit

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 13. maaliskuuta 2018

ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT09:00 - 12:20

Määräaika

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat

Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpano

A8-0034/2018

 ***

BUDGJean Arthuis

EU:n ja Uuden-Seelannin sopimus yhteistyöstä ja vastavuoroisesta hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa

A8-0029/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten

A8-0036/2018

TRANIstván Ujhelyi

Määräaika

Rajatylittävät pakettipalvelut

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Määräaika

Tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus sekä ajokortit

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustaminen EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Määräaika

Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Määräaika

EU:n vähemmän kehittyneet alueet

A8-0046/2018

REGIMichela Giuffrida

Määräaika

EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa

A8-0045/2018

REGIÁngela Vallina

Keskustelut15:00 - 23:00

Yhteiskeskustelu - Monivuotinen rahoituskehys ja omat varat vuoden 2020 jälkeen

Määräaika

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Määräaika

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Määräaika

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Määräaika

Syyrian tilanne

EU:n näkemykset EU:n ja Kuuban yhteisneuvoston ensimmäistä kokousta varten

Uusi toimintaohjelma EU:n ja Keski-Aasian suhteita varten 13. vuosittaisen ministerikokouksen yhteydessä

  Keskiviikko 14. maaliskuuta 2018

Keskustelut08:30 - 10:00

Yhdysvaltojen päätös asettaa tulleja teräkselle ja alumiinille

Keskustelut10:00 - 11:50

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Portugalin pääministerin António Costan kanssa

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Määräaika

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat

Rautatieliikenteen tilastot

A8-0038/2018

 ***I

TRANKarima Delli

Euroopan keskuspankin varapuheenjohtajan nimittäminen

A8-0056/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Määräaika

Toimenpiteet Newcastlen taudin torjumiseksi

A8-0026/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Määräaika

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle

A8-0028/2018

 ***I

INTAHannu Takkula

Määräaika

Delegoidun asetuksen vastustaminen: komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/008 DE/Goodyear

A8-0061/2018

BUDGIngeborg Gräßle

Määräaika

Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano

Määräaika

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Määräaika

Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Määräaika

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018

A8-0047/2018

ECONHugues Bayet

Määräaika

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

A8-0052/2018

EMPLKrzysztof Hetman

Keskustelut15:00 - 23:00

Kansainvälinen yhteistyö kyberrikollisuuden torjunnassa - julkisiin palveluihin kohdistuva uhka

Määräaika

Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus

Määräaika

Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit)

O-000006/2018

KomissioAGRI, INTA

Määräaika

Yritysten yhteiskuntavastuu

Määräaika

Europass: taitojen ja tutkintojen alan puitteet

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Määräaika

Luova Eurooppa -ohjelma (2014–2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

  Torstai 15. maaliskuuta 2018

Keskustelut09:00 - 11:50

Yhteiskeskustelu - Konfliktialueiden mineraalit

Konfliktialueiden mineraaleja koskevan asetuksen täytäntöönpano

O-000017/2018

KomissioINTA

Konfliktimineraaleja koskevat liitännäistoimenpiteet

O-000016/2018

KomissioDEVE

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva toimintasuunnitelma

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen

A8-0058/2018

 ***

PECHJoão Ferreira

EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen (päätöslauselma)

A8-0055/2018

PECHJoão Ferreira

Määräaika

Europass: taitojen ja tutkintojen alan puitteet

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Määräaika

Luova Eurooppa -ohjelma (2014–2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

Määräaika

Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti

A8-0063/2018

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Määräaika

Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja

A8-0051/2018

 *

ECONAlain Lamassoure

Määräaika

Yhteinen yhteisöveropohja

A8-0050/2018

 *

ECONPaul Tang

Määräaika

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Määräaika

Syyrian tilanne

Määräaika

Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit)

Määräaika

Yritysten yhteiskuntavastuu

Keskustelut15:00 - 16:00

ERI-rahastojen suoritusvaraus

O-000005/2018

KomissioREGI

Päivitetty viimeksi: 26. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö