Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2018. gada 12. marts - Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts230k

  Pirmdiena, 2018. gada 12. marts

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā

Termiņi

Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Vardarbības pret sievietēm un meitenēm apkarošana un Stambulas konvencijas ratifikācija ES dalībvalstīs

Termiņi

Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Termiņi

Dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšana un periodiska apmācība un vadītāja apliecības

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2018. gada 13. marts

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 12:20

Termiņi

Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai

Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 22. un 23. marta sanāksmei

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Protokola par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu izpilde

A8-0034/2018

 ***

BUDGJean Arthuis

Nolīgums starp ES un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās

A8-0029/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija

A8-0036/2018

TRANIstván Ujhelyi

Termiņi

Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Termiņi

Dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšana un periodiska apmācība un vadītāja apliecības

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveide ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Termiņi

Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Termiņi

Mazāk attīstītie ES reģioni

A8-0046/2018

REGIMichela Giuffrida

Termiņi

ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā

A8-0045/2018

REGIÁngela Vallina

Debates15:00 - 23:00

Kopīgās debates - DFS un pašu resursi pēc 2020. gada

Termiņi

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termiņi

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Termiņi

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Termiņi

Stāvoklis Sīrijā

ES perspektīva attiecībā uz ES un Kubas Apvienotās padomes pirmo sanāksmi

Jauna darba kārtība ES un Vidusāzijas attiecībām saistībā ar Trīspadsmito ikgadējo ministru sanāksmi

  Trešdiena, 2018. gada 14. marts

Debates08:30 - 10:00

ASV lēmums noteikt tarifus tēraudam un alumīnijam

Debates10:00 - 11:50

Debates ar Portugāles premjerministru António Costa par Eiropas nākotni

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Termiņi

Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai

Dzelzceļa transporta statistika

A8-0038/2018

 ***I

TRANKarima Delli

Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana

A8-0056/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termiņi

Pasākumi Ņūkāslas slimības kontrolei

A8-0026/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Termiņi

Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Gruzijai

A8-0028/2018

 ***I

INTAHannu Takkula

Termiņi

Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Regulu (ES) Nr. 347/2013

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear

A8-0061/2018

BUDGIngeborg Gräßle

Termiņi

Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos nominālais sastāvs

Termiņi

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Termiņi

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes pētījums

A8-0047/2018

ECONHugues Bayet

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā

A8-0052/2018

EMPLKrzysztof Hetman

Debates15:00 - 23:00

Starptautiska sadarbība cīņā pret kibernoziedzību — sabiedrisko pakalpojumu apdraudējumu

Termiņi

Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un Martina Kušnírová lieta

Termiņi

ASV uzbrukums atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām)

O-000006/2018

KomisijaAGRI, INTA

Termiņi

Uzņēmumu sociālā atbildība

Termiņi

Europass: prasmju un kvalifikāciju sistēma

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Termiņi

Programma "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

  Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts

Debates09:00 - 11:50

Kopīgās debates - Izrakteņi no konfliktu skartām teritorijām

Konfliktu izrakteņu regulas īstenošana

O-000017/2018

KomisijaINTA

Konfliktu izrakteņu regulas atbalsta pasākumi

O-000016/2018

KomisijaDEVE

Rīcības plāns par alternatīvo degvielu infrastruktūru

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana

A8-0058/2018

 ***

PECHJoão Ferreira

ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē denonsēšana (rezolūcija)

A8-0055/2018

PECHJoão Ferreira

Termiņi

Europass: prasmju un kvalifikāciju sistēma

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Termiņi

Programma "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

Termiņi

Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vieta

A8-0063/2018

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Termiņi

Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze

A8-0051/2018

 *

ECONAlain Lamassoure

Termiņi

Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze

A8-0050/2018

 *

ECONPaul Tang

Termiņi

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Termiņi

Stāvoklis Sīrijā

Termiņi

ASV uzbrukums atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām)

Termiņi

Uzņēmumu sociālā atbildība

Debates15:00 - 16:00

ESI fondu izpildes rezerve

O-000005/2018

KomisijaREGI

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika