Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 12. marec 2018 - Četrtek, 15. marec 2018227k

  Ponedeljek, 12. marec 2018

Razprave17:00 - 23:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije

Rok

Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Boj proti nasilju nad ženskami in ratifikacija Istanbulske konvencije v državah članicah EU

Rok

Storitve čezmejne dostave paketov

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Rok

Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil in vozniška dovoljenja

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 13. marec 2018

PREDNOSTNE RAZPRAVE09:00 - 12:20

Rok

Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom

Priprave na zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. marca 2018

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:30 - 14:30

Izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo

A8-0034/2018

 ***

BUDGJean Arthuis

Sporazum med EU in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah

A8-0029/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme

A8-0036/2018

TRANIstván Ujhelyi

Rok

Storitve čezmejne dostave paketov

A8-0315/2017

 ***I

TRANLucy Anderson

Rok

Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil in vozniška dovoljenja

A8-0321/2017

 ***I

TRANPeter Lundgren

Ustanovitev evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Rok

Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU

A8-0023/2018

INTA, FEMMEleonora Forenza, Malin Björk

Rok

Regije EU, ki zaostajajo v razvoju

A8-0046/2018

REGIMichela Giuffrida

Rok

Vloga regij in mest EU pri izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21)

A8-0045/2018

REGIÁngela Vallina

Razprave15:00 - 23:00

Skupna razprava - večletni finančni okvir in lastna sredstva po letu 2020

Rok

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Rok

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Rok

Smernice za proračun 2019 – oddelek III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Rok

Razmere v Siriji

Perspektive EU glede prvega srečanja Skupnega sveta EU-Kuba

Nova agenda za odnose med EU in srednjo Azijo v okviru 13. letnega ministrskega srečanja

  Sreda, 14. marec 2018

Razprave08:30 - 10:00

Odločitev ZDA o uvedbi carinski tarif za jeklo in aluminij

Razprave10:00 - 11:50

Razprava s portugalskim ministrskim predsednikom Antóniem Costo o prihodnosti Evrope

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Rok

Smernice za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom

Statistika železniškega prevoza

A8-0038/2018

 ***I

TRANKarima Delli

Imenovanje podpredsednika Evropske centralne banke

A8-0056/2018

 *

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Ukrepi za nadzor atipične kokošje kuge

A8-0026/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Rok

Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji

A8-0028/2018

 ***I

INTAHannu Takkula

Rok

Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/008 DE/Goodyear

A8-0061/2018

BUDGIngeborg Gräßle

Rok

Poimenska sestava posebnega odbora za finančni kriminal, izogibanje davkom in davčno utajo

Rok

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

A8-0048/2018

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas

Rok

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije

A8-0041/2018

BUDGGérard Deprez, Janusz Lewandowski

Rok

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2018

A8-0047/2018

ECONHugues Bayet

Rok

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018

A8-0052/2018

EMPLKrzysztof Hetman

Razprave15:00 - 23:00

Mednarodno sodelovanje v boju proti kibernetski kriminaliteti – grožnji za javne službe

Rok

Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove

Rok

Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk)

O-000006/2018

KomisijaAGRI, INTA

Rok

Družbena odgovornost podjetij

Rok

Europass: okvir za znanja in spretnosti ter kvalifikacije

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Rok

Program Ustvarjalna Evropa (2014–2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

  Četrtek, 15. marec 2018

Razprave09:00 - 11:50

Skupna razprava - Minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov

Izvajanje uredbe o konfliktnih mineralih

O-000017/2018

KomisijaINTA

Spremljevalni ukrepi za konfliktne minerale

O-000016/2018

KomisijaDEVE

Akcijski načrt o infrastrukturi za alternativna goriva

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved

A8-0058/2018

 ***

PECHJoão Ferreira

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved (resolucija)

A8-0055/2018

PECHJoão Ferreira

Rok

Europass: okvir za znanja in spretnosti ter kvalifikacije

A8-0244/2017

 ***I

EMPL, CULTThomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov

Rok

Program Ustvarjalna Evropa (2014–2020)

A8-0369/2017

 ***I

CULTSilvia Costa

Rok

Lokacija sedeža Evropske agencije za zdravila

A8-0063/2018

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Rok

Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb

A8-0051/2018

 *

ECONAlain Lamassoure

Rok

Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb

A8-0050/2018

 *

ECONPaul Tang

Rok

Smernice za proračun 2019 – oddelek III

A8-0062/2018

BUDGDaniele Viotti

Rok

Razmere v Siriji

Rok

Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk)

Rok

Družbena odgovornost podjetij

Razprave15:00 - 16:00

Rezerva za uspešnost v evropskih strukturnih in investicijskih skladih

O-000005/2018

KomisijaREGI

Zadnja posodobitev: 26. marec 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov