Porządek obrad
Bruksela
Środa, 2 maja 2018 r. - Czwartek, 3 maja 2018 r.203k

  Środa, 2 maja 2018 r.

Debaty13:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Decyzja Komisji przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.

Termin

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Termin

Wybory prezydenckie w Wenezueli

Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Termin

Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Przestępstwa stalkingu i ochrona ich ofiar w UE

Stosowanie przez Hiszpanię norm międzynarodowych dotyczących definicji przemocy seksualnej w świetle niedawnej sprawy „La Manada”

Termin

Ochrona migrujących dzieci

O-000031/2018

KomisjaPPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Termin

Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie

O-000041/2018

KomisjaENVI

Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE

O-000012/2018

KomisjaPPE

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Czwartek, 3 maja 2018 r.

Debaty09:00 - 11:20

Debata z premierem Belgii Charles'em Michelem na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania11:30 - 13:30

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Uzbekistanem (przystąpienie Chorwacji)

A8-0104/2018

 ***

AFETJozo Radoš

Umowa ramowa między UE a Koreą (przystąpienie Chorwacji)

A8-0120/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Poddanie nowej substancji psychoaktywnej ADB-CHMINACA środkom kontroli

A8-0133/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Poddanie nowej substancji psychoaktywnej CUMYL-4CN-BINACA środkom kontroli

A8-0134/2018

 *

LIBEMaite Pagazaurtundúa Ruiz

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/010 BE/Caterpillar

A8-0148/2018

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Sprawozdanie roczne za rok 2016 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych

A8-0135/2018

CONTGilles Pargneaux

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany burak cukrowy H7-1

Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. Prokuratury Europejskiej

Termin

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2016

A8-0139/2018

CONTMarco Valli

Termin

Wybory prezydenckie w Wenezueli

Termin

Polityka spójności i cel tematyczny „promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych”

A8-0136/2018

REGIAndrey Novakov

Termin

Ochrona migrujących dzieci

Termin

Zaprzestanie testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie

Termin

Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość dla unijnych sektorów hodowli owiec i kóz

A8-0064/2018

AGRIEsther Herranz García

Termin

Pluralizm mediów i wolność mediów w Unii Europejskiej

A8-0144/2018

LIBEBarbara Spinelli

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności