Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 2. juli 2018 - Torsdag den 5. juli 2018246k

  Mandag den 2. juli 2018

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Frist

Integrerede landbrugsstatistikker

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Frist

Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Frist

Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Frist

Klimadiplomati

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Frist

Den 73. samling i FN's Generalforsamling

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 3. juli 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Status over det bulgarske rådsformandskab

Præsentation af det østrigske formandskabs aktivitetsprogram

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Samarbejdsaftale mellem EU og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar

A8-0213/2018

 ***

ITREJerzy Buzek

Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og USA

A8-0212/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling

A8-0217/2018

 *

ITREZigmantas Balčytis

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/009 FR/Air France

A8-0210/2018

BUDGAlain Lamassoure

Byers rolle i Unionens institutionelle ramme

A8-0203/2018

AFCOKazimierz Michał Ujazdowski

3D-printning: immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar

A8-0223/2018

JURIJoëlle Bergeron

Frist

Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri

A8-0037/2018

 ***I

ITREFrançoise Grossetête

Frist

Integrerede landbrugsstatistikker

A8-0300/2017

 ***I

AGRIMaria Gabriela Zoană

Frist

Indberetning om investeringsprojekter i energiinfrastruktur: ophævelse

A8-0211/2018

 ***I

ITREBarbara Kappel

Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift

A8-0215/2018

 *

ECONRoberts Zīle

Frist

Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden

A8-0194/2018

AFETFrancisco Assis

Frist

Klimadiplomati

A8-0221/2018

AFET, ENVIArne Lietz, Jo Leinen

Forhandling15:00 - 23:00

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni

Frist

Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser

Ebola-udbrud i Den Demokratiske Republik Congo

Frist

Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres

O-000065/2018

Kommissionen LIBE

Frist

Definitionen af SMV'er

O-000050/2018

Kommissionen ITRE

  Onsdag den 4. juli 2018

Forhandling09:00 - 11:30

Drøftelse med Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, om Europas fremtid

AFSTEMNINGSTID11:30 - 12:00

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Reform af valgloven i Den Europæiske Union

A8-0248/2018

 ***

AFCOJo Leinen, Danuta Maria Hübner

Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien

A8-0177/2018

 ***

AFETLászló Tőkés

Frist

Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (beslutning)

A8-0179/2018

AFETLászló Tőkés

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak

A8-0222/2018

 ***

AFETTokia Saïfi

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak (beslutning)

A8-0224/2018

AFETTokia Saïfi

Aftale mellem EU og New Zealand om ændring af indrømmelser (Kroatiens tiltrædelse)

A8-0220/2018

 ***

INTADaniel Caspary

Frist

Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank: clearing og betalingssystemer

A8-0219/2018

 ***I

ECON, AFCOGabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Frist

Beskatning af køretøjer: afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer

A8-0200/2018

 *

TRANDeirdre Clune

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 2/2018: Opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2017

A8-0209/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Frist

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2018: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

A8-0246/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Frist

Kommissionens delegerede afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank vedrørende investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Iran

Frist

Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber

A8-0187/2018

AFETCharles Goerens

Frist

Definitionen af SMV'er

Frist

Forhandlinger om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan

A8-0185/2018

AFETNorica Nicolai

Frist

Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren

A8-0206/2018

 ***I

TRANMerja Kyllönen

Frist

Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer

A8-0205/2018

 ***I

TRANWim van de Camp

Frist

Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren

A8-0204/2018

 ***I

TRANIsmail Ertug

Frist

Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Jordan om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

A8-0232/2018

LIBEClaude Moraes

Frist

Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Tyrkiet om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

A8-0233/2018

LIBEClaude Moraes

Frist

Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Israel om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

A8-0235/2018

LIBEClaude Moraes

Frist

Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Tunesien om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

A8-0237/2018

LIBEClaude Moraes

Frist

Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Marokko om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

A8-0238/2018

LIBEClaude Moraes

Frist

Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Libanon om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

A8-0234/2018

LIBEClaude Moraes

Frist

Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Egypten om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

A8-0236/2018

LIBEClaude Moraes

Frist

Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Algeriet og udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme

A8-0239/2018

LIBEClaude Moraes

Højtideligt møde12:00 - 12:30

Tale ved João Manuel Gonçalves Lourenço, præsident for Republikken Angola

Fortsat afstemningstid efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:00

Forhandling15:00 - 23:00

Afslutning af det tredje økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland

Den nylige erklæring fra Italiens indenrigsminister om sintier og romaer og minoritetsrettigheder i EU

Frist

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Frist

Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Frist

Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred

Frist

De negative virkninger af lovgivningen om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet for EU-borgere

O-000052/2018

RådetPETI

O-000053/2018

Kommissionen PETI

  Torsdag den 5. juli 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Deltagelse af personer med handicap i valg til Europa-Parlamentet

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Ophavsret på det digitale indre marked

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Det europæiske borgerinitiativ

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Elektronisk udveksling med Kroatien af DNA-oplysninger

A8-0225/2018

 *

LIBEJaromír Štětina

Frist

EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)

A8-0322/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Frist

EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS): Europols opgaver

A8-0323/2017

 ***I

LIBEKinga Gál

Frist

Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget

A8-0211/2017

 ***I

BUDG, CONTIngeborg Gräßle, Richard Ashworth

Frist

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

A8-0404/2017

 ***I

LIBEMonica Macovei

Frist

Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet

A8-0247/2018

BUDGDaniele Viotti

Frist

Den 73. samling i FN's Generalforsamling

A8-0230/2018

AFETEugen Freund

Frist

Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser

Frist

Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres

Frist

Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred

Frist

De negative virkninger af lovgivningen om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet for EU-borgere

Frist

En statut for sociale og solidaritetsbaserede virksomheder

A8-0231/2018

JURIJiří Maštálka

Større forespørgsler15:00 - 16:00

Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b)

Seneste opdatering: 4. juli 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik