Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 10 septembrie 2018 - Joi, 13 septembrie 2018236k

  Luni, 10 septembrie 2018

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Corpul european de solidaritate

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Termen

Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Măsuri specifice referitoare la Grecia

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Termen

Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 11 septembrie 2018

Dezbateri09:00 - 11:30

Dezbatere cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, despre viitorul Europei

Şedinţă solemnă12:00 - 12:30

Discursul lui Michel Aoun, președintele Republicii Libaneze

VOT urmat de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia

A8-0253/2018

 ***I

AGRICzesław Adam Siekierski

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici

A8-0260/2018

 *

ECONTom Vandenkendelaere

Decizia de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil unor măsuri de control

A8-0271/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei

A8-0272/2018

BUDGJanusz Lewandowski

Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei

A8-0273/2018

BUDGSiegfried Mureşan

Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord

A8-0240/2018

REGIDerek Vaughan

Măsuri specifice referitoare la Grecia

A8-0244/2018

REGIPascal Arimont

Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate

A8-0208/2018

EMPLJana Žitňanská

Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare

A8-0263/2018

ECONBrian Hayes

Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE

A8-0266/2018

REGIKrzysztof Hetman

Termen

Corpul european de solidaritate

A8-0060/2018

 ***I

CULTHelga Trüpel

Termen

Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general

A8-0227/2018

 ***I

REGIRuža Tomašić

Termen

Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020

A8-0258/2018

 *

ITRERebecca Harms

Termen

Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE

A8-0265/2018

FEMMPina Picierno

Termen

Egalitatea limbilor în epoca digitală

A8-0228/2018

CULTJill Evans

Termen

Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile

A8-0249/2018

DEVEHeidi Hautala

Dezbateri15:00 - 24:00

Termen

Situația din Ungaria

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Termen

Dreptul de autor pe piața unică digitală

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termen

Sistemele de arme autonome

Termen

Stadiul actual al relațiilor UE-SUA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Situația de urgență din Libia și din Marea Mediterană

Termen

Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine

Termen

Stadiul actual al relațiilor UE-China

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Termen

Controlul fluxurilor de numerar care intră sau ies din Uniune

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Termen

Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

  Miercuri, 12 septembrie 2018

DEZBATERE PRIORITARĂ09:00 - 11:50

Starea Uniunii

VOT urmat de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată

A8-0255/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Modificarea Memorandumului de cooperare SUA-UE (implementarea sistemelor de management al traficului aerian )

A8-0214/2018

 ***

ITRERolandas Paksas

Acordul privind transportul aerian dintre Canada și UE (aderarea Croației)

A8-0256/2018

 ***

TRANFrancisco Assis

Termen

Dreptul de autor pe piața unică digitală

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termen

Controlul fluxurilor de numerar care intră sau ies din Uniune

A8-0394/2017

 ***I

ECON, LIBEMady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar

Termen

Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor

A8-0405/2017

 ***I

LIBEIgnazio Corrao

Termen

Situația din Ungaria

A8-0250/2018

LIBEJudith Sargentini

Termen

Sistemele de arme autonome

Termen

Stadiul actual al relațiilor UE-SUA

A8-0251/2018

AFETElmar Brok

Termen

Stadiul actual al relațiilor UE-China

A8-0252/2018

AFETBas Belder

Dezbateri15:00 - 23:00

Viitorul pensiilor: combaterea privatizării și consolidarea sistemelor publice și universale de securitate socială

Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2019

Termen

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Termen

Un plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Termen

Portalul digital unic

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Termen

Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

  Joi, 13 septembrie 2018

Dezbateri08:30 - 11:45

Termen

Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Termen

Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Discursul lui Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici iugoslave a Macedoniei11:45 - 12:15

Discursul lui Zoran Zaev, prim-ministrul fostei Republici iugoslave a Macedoniei

VOT urmat de explicarea voturilor12:15 - 14:15

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Aprobarea încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania

A8-0275/2018

 *

LIBELaura Ferrara

Termen

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date

A8-0313/2017

 ***I

LIBECornelia Ernst

Termen

Portalul digital unic

A8-0054/2018

 ***I

IMCOMarlene Mizzi

Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Termen

Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE

Termen

Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine

Termen

O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară

A8-0262/2018

ENVIMark Demesmaeker

Termen

Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile

Termen

Un plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene

A8-0257/2018

ENVIKarin Kadenbach

Termen

Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE

A8-0241/2018

TRANIstván Ujhelyi

Termen

Punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare

A8-0268/2018

ENVIPavel Poc

Termen

Diferențele de calitate dintre produsele de pe piața unică

A8-0267/2018

IMCOOlga Sehnalová

Interpelări majore15:00 - 16:00

Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)

Ultima actualizare: 12 septembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate