Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 12. november 2018 - Torsdag den 15. november 2018 

  Mandag den 12. november 2018

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande

A8-0337/2018

 ***I

PECHRuža Tomašić

Oversvømmelser i Europa

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)

  Tirsdag den 13. november 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale

A8-0358/2018

 

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland

A8-0357/2018

BUDGInese Vaidere

EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet

A8-0327/2018

DEVEVincent Peillon

Frist

Energieffektivitet

A8-0391/2017

 ***I

ITREMiroslav Poche

Frist

Forvaltning af energiunionen

A8-0402/2017

 ***I

ENVI, ITREMichèle Rivasi, Jakop Dalunde

Frist

Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning)

A8-0392/2017

 ***I

ITREJosé Blanco López

Frist

Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande

A8-0337/2018

 ***I

PECHRuža Tomašić

Frist

Retsstatsprincippet i Rumænien

Frist

Minimumsstandarder for mindretal i EU

A8-0353/2018

LIBEJózsef Nagy

Frist

Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi

A8-0338/2018

DEVEBogdan Brunon Wenta

Forhandling15:00 - 17:30

Drøftelse med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, om Europas fremtid

Forhandling17:30 - 23:00

Forhandling under ét - EU's associeringsaftaler med Georgien og Moldova

Frist

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien

A8-0320/2018

AFETAndrejs Mamikins

Frist

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova

A8-0322/2018

AFETPetras Auštrevičius

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

A8-0335/2018

AFETSabine Lösing

Frist

Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked

A8-0057/2018

 ***I

ECONAndreas Schwab

Regulering af virtuelle valutaer og "Initial coin offerings"

EU-medlemsstaternes støtte til FN's globale aftale om migration

Frist

Humanitære visa

A8-0328/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

  Onsdag den 14. november 2018

Forhandling09:00 - 11:20

Forhandling under ét - Telekommunikationspakken

Frist

Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

A8-0318/2017

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Frist

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

A8-0305/2017

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Frist

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Højtideligt møde11:30 - 12:00

Tale ved Cyril Ramaphosa, præsident for Den Sydafrikanske Republik

(Overrækkelse af LUX-prisen)12:00 - 12:30

(Overrækkelse af LUX-prisen)

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:30 - 14:30

Frist

Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale

A8-0358/2018

 

BUDGJan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

Statsstøtteregler: nye kategorier af statsstøtte

A8-0315/2018

 *

ECONSander Loones

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

A8-0335/2018

AFETSabine Lösing

Frist

Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked

A8-0057/2018

 ***I

ECONAndreas Schwab

Frist

Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

A8-0318/2017

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Frist

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

A8-0305/2017

 ***I

ITREEvžen Tošenovský

Frist

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Frist

Behov for en omfattende mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

Frist

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien

A8-0320/2018

AFETAndrejs Mamikins

Frist

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova

A8-0322/2018

AFETPetras Auštrevičius

Frist

Humanitære visa

A8-0328/2018

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Forhandling15:00 - 23:00

Styrke EU's modstandsdygtighed over for udenlandske aktørers indflydelse på den kommende valgkamp til Europa-Parlamentsvalget

Frist

Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

A8-0340/2018

 ***I

TRANBogusław Liberadzki

Frist

Persistente organiske miljøgifte

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Statistikmyndighedernes uafhængighed i Den Europæiske Union og sagen om Andreas Georgiou

Europæisk sikkerhed og fremtiden for traktaten om afskaffelse af mellemdistanceraketter

USA's reaktion på karavanen med centralamerikanske migranter ved den mexicanske grænse

De ekstraterritoriale virkninger af USA's sanktioner over for Iran for europæiske virksomheder

  Torsdag den 15. november 2018

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene

A8-0352/2018

FEMMSirpa Pietikäinen

Frist

Lymes sygdom (borreliose)

O-000088/2018

Kommissionen ENVI

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer12:00 - 14:00

Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)

Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Frist

Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

A8-0340/2018

 ***I

TRANBogusław Liberadzki

Frist

Persistente organiske miljøgifte

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Frist

Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene

A8-0352/2018

FEMMSirpa Pietikäinen

Frist

Lymes sygdom (borreliose)

Forhandling15:00 - 16:00

Frist

Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister

Seneste opdatering: 14. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik