Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 11. března 2019 - Čtvrtek, 14. března 2019275k

  Pondělí, 11. března 2019

Rozpravy17:00 - 24:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Zavedení programu Evropský sbor solidarity

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Lhůta

Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Lhůta

Evropská občanská iniciativa

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Lhůta

Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 12. března 2019

Rozpravy09:00 - 10:00

Hlasování o žádostech o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu)

Lhůta

Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie

 ***I

Lhůta

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie

 ***I

Lhůta

Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

 ***I

TRANIsmail Ertug

Lhůta

Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU

Rozpravy10:00 - 12:20

Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti Evropy

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období

Elektronické informace o nákladní dopravě

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou (přistoupení Chorvatska)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Egyptem (přistoupení Chorvatska)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Lhůta

Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Lhůta

Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Lhůta

Zavedení programu Evropský sbor solidarity

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Lhůta

Akt EU o kybernetické bezpečnosti

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Lhůta

Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Lhůta

Evropská občanská iniciativa

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Lhůta

Dovoz kulturních statků

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Lhůta

Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Lhůta

Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení

Lhůta

Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Lhůta

Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Rozpravy15:00 - 24:00

Lhůta

Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv

Lhůta

Zpráva o Turecku za rok 2018

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Lhůta

Mimořádná situace ve Venezuele

Lhůta

Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Lhůta

Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Lhůta

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Lhůta

Naléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz

Lhůta

Vízový informační systém

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Lhůta

Azylový a migrační fond

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Lhůta

Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Lhůta

Fond pro vnitřní bezpečnost

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Středa, 13. března 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Změna klimatu

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 a vystoupení Spojeného království z EU

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Všeobecné vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+ v kontextu vystoupení Spojeného království z EU

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Lhůta

Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Účast Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti v Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Rozsah a mandát zvláštních zástupců EU

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Lhůta

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Lhůta

Vízový informační systém

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Lhůta

Azylový a migrační fond

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Lhůta

Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Lhůta

Fond pro vnitřní bezpečnost

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Lhůta

Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Lhůta

Navržené změny Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Lhůta

Stanovení alternativních opatření v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Lhůta

Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Lhůta

Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Lhůta

Pravidla týkající se Evropského námořního a rybářského fondu z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie

 ***I

Lhůta

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie

 ***I

Lhůta

Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

 ***I

TRANIsmail Ertug

Lhůta

Evropa jako ochránce: čistý vzduch pro všechny

Lhůta

Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Lhůta

Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Rozpravy15:00 - 17:00

Lhůta

Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy

HLASOVÁNÍ (ústní vysvětlení hlasování bude zařazeno ve čtvrtek)17:00 - 18:00

Lhůta

Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Lhůta

Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Lhůta

Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Lhůta

Přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Lhůta

Prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Lhůta

Potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Lhůta

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro některé látky včetně klothianidinu

Lhůta

Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice 4114 (DP-ØØ4114-3)

Lhůta

Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice MON 87411 (MON-87411-9)

Lhůta

Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Lhůta

Námitka podle článku 106 jednacího řádu: účinné látky včetně thiaklopridu

Lhůta

Zpráva o Turecku za rok 2018

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Lhůta

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Lhůta

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2019

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Rozpravy (nebo po skončení hlasování)18:00 - 24:00

Lhůta

Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Lhůta

Zřízení Evropského měnového fondu

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Lhůta

Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Lhůta

Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Lhůta

Situace v Nikaragui

Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Čtvrtek, 14. března 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Provádění nařízení o systému všeobecných celních preferencí

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Lhůta

Minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Lhůta

Ochrana hospodářské soutěže v letecké dopravě

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Lhůta

Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Lhůta

Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU

Jmenování Sebastiana Lavioly novým členem Jednotného výboru pro řešení krizí

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Jmenování předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Lhůta

Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv

Lhůta

Naléhavost vypracování černé listiny EU třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz

Lhůta

Změna klimatu

Lhůta

Doporučení k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Spojenými státy

Lhůta

Zřízení Evropského měnového fondu

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Lhůta

Situace v Nikaragui

Lhůta

Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Rozpravy15:00 - 16:00

Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře

Lhůta

Základní práva osob afrického původu

O-000022/2019

KomiseLIBE

Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí