Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 11 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019311k

  Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019

Συζητήσεις17:00 - 24:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Προθεσμία

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Προθεσμία

Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 12 Μαρτίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 10:00

Ψηφοφορίες επί των αιτημάτων για διαδικασία κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού)

Προθεσμία

Κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

 ***I

Προθεσμία

Άδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης

 ***I

Προθεσμία

Ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

 ***I

TRANIsmail Ertug

Προθεσμία

Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα

Συζητήσεις10:00 - 12:20

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Peter Pellegrini, για το μέλλον της Ευρώπης

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Αίτηση άρσης της ασυλίας της Monika Hohlmeier

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Αίτηση άρσης της ασυλίας της Dominique Bilde

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου

Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Εξουσιοδότηση στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας ΕΚ-Κίνας για τις θαλάσσιες μεταφορές (προσχώρηση της Κροατίας)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου (προσχώρηση της Κροατίας)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Εκτελεστική απόφαση για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Προθεσμία

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Προθεσμία

Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Προθεσμία

Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Προθεσμία

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Προθεσμία

Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Προθεσμία

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Προθεσμία

Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους

Προθεσμία

Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Προθεσμία

Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Συζητήσεις15:00 - 24:00

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για την Τουρκία

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Προθεσμία

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα

Προθεσμία

Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Προθεσμία

Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Προθεσμία

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Προθεσμία

Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Προθεσμία

Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Προθεσμία

Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Προθεσμία

Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Προθεσμία

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Κλιματική αλλαγή

Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Μαρτίου 2019 και αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής εξαγωγής ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Συνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας PEACE IV (Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο) και «Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία» (Ιρλανδία-Βόρεια Ιρλανδία-Σκωτία) στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Προθεσμία

Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Συμμετοχή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Πεδίο αρμοδιότητας και εντολή για των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Προθεσμία

Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Προθεσμία

Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Προθεσμία

Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Προθεσμία

Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Προθεσμία

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Προθεσμία

Ορισμός, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Προθεσμία

Προτεινόμενες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Προθεσμία

Θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Προθεσμία

Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Προθεσμία

Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Προθεσμία

Κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

 ***I

Προθεσμία

Άδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης

 ***I

Προθεσμία

Ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση

 ***I

TRANIsmail Ertug

Προθεσμία

Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους

Προθεσμία

Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Προθεσμία

Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Συζητήσεις15:00 - 17:00

Προθεσμία

Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη) 17:00 - 18:00

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Προθεσμία

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Προθεσμία

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Προθεσμία

Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Προθεσμία

Παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Προθεσμία

Καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: ανώτατα όρια καταλοίπων για διάφορες ουσίες συμπεριλαμβανομένης της κλοθειανιδίνης

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 4114 (DP-ØØ4114-3)

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87411 (MON-87411-9)

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της θειακλοπρίδης

Προθεσμία

Έκθεση του 2018 για την Τουρκία

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)18:00 - 24:00

Προθεσμία

Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Προθεσμία

Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Προθεσμία

Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Νικαράγουα

Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων
(ΣΓΠ)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων
(ΣΓΠ)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Προθεσμία

Ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Προθεσμία

Διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Προθεσμία

Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα

Διορισμός του Sebastiano Laviola ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προθεσμία

Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Προθεσμία

Κλιματική αλλαγή

Προθεσμία

Συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ

Προθεσμία

Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Νικαράγουα

Προθεσμία

Ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια

O-000001/2019

Επιτροπή

Προθεσμία

Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής

O-000022/2019

ΕπιτροπήLIBE

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου