Esityslista
Strasbourg
Maanantai 11. maaliskuuta 2019 - Torstai 14. maaliskuuta 2019268k

  Maanantai 11. maaliskuuta 2019

Keskustelut17:00 - 24:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Määräaika

Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Määräaika

Eurooppalainen kansalaisaloite

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Määräaika

EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 12. maaliskuuta 2019

Keskustelut09:00 - 10:00

Äänestykset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä (työjärjestyksen 154 artikla)

Määräaika

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista

 ***I

Määräaika

Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä

 ***I

Määräaika

Tietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat

 ***I

TRANIsmail Ertug

Määräaika

Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin

Keskustelut10:00 - 12:20

Keskustelu Slovakian tasavallan pääministerin Peter Pellegrinin kanssa Euroopan tulevaisuudesta

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Parlamentin työjärjestyksen 159 artiklan soveltamisen jatkaminen yhdeksännen vaalikauden loppuun

Sähköiset kuljetustiedot

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Pöytäkirja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Jäsenvaltioille annettava valtuutus tulla turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

EU:n ja Kiinan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

EU:n ja Egyptin Euro–Välimeri-sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

EU:n ja Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Täytäntöönpanopäätös DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Määräaika

Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Määräaika

Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Määräaika

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Määräaika

EU:n kyberturvallisuusasetus

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Määräaika

Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Määräaika

Eurooppalainen kansalaisaloite

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Määräaika

Kulttuuriesineiden tuonti

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Määräaika

Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Määräaika

Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi

Määräaika

EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Määräaika

EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Keskustelut15:00 - 24:00

Määräaika

Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä

Määräaika

Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Määräaika

Hätätilanne Venezuelassa

Määräaika

EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Määräaika

Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Määräaika

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Määräaika

Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista

Määräaika

Viisumitietojärjestelmä

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Määräaika

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Määräaika

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Määräaika

Sisäisen turvallisuuden rahasto

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019

Keskustelut09:00 - 11:50

Määräaika

Ilmastonmuutos

Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidettävän kokouksen valmistelu ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta – Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät lentoturvallisuusnäkökohdat

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Määräaika

EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimintaan

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

EU:n erityisedustajien toiminta-ala ja tehtävät

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Määräaika

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Määräaika

Viisumitietojärjestelmä

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Määräaika

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Määräaika

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Määräaika

Sisäisen turvallisuuden rahasto

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Määräaika

Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Määräaika

Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Määräaika

Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavat varautumistoimenpiteet

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Määräaika

Perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Määräaika

Perusluonteiset lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavat yhteiset säännöt

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Määräaika

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista

 ***I

Määräaika

Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä

 ***I

Määräaika

Tietyt Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvät rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat

 ***I

TRANIsmail Ertug

Määräaika

Suojeleva Eurooppa – puhdasta ilmaa kaikille

Määräaika

EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Määräaika

Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Keskustelut15:00 - 17:00

Määräaika

Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)17:00 - 18:00

Määräaika

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Määräaika

Asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Määräaika

Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Määräaika

Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Määräaika

Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Määräaika

Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunta

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muun muassa klotianidiinin jäämien enimmäismäärät

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 4114 (DP-ØØ4114-3)

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87411 (MON-87411-9)

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: vaikuttavat aineet, kuten tiaklopridi

Määräaika

Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Määräaika

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2019

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Määräaika

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Keskustelut (äänestysten päätyttyä)18:00 - 24:00

Määräaika

Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Määräaika

Euroopan valuuttarahaston perustaminen

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Määräaika

Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Määräaika

Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Määräaika

Nicaraguan tilanne

Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Torstai 14. maaliskuuta 2019

Keskustelut09:00 - 11:50

Määräaika

Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpano

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

GSP-asetuksen (EU) N:o 978/2012 täytäntöönpano

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Määräaika

Järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimukset

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Määräaika

Kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Määräaika

Vuoden 2020 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Määräaika

Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin

Sebastiano Laviolan nimittäminen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajan nimittäminen

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Määräaika

Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä

Määräaika

Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista

Määräaika

Ilmastonmuutos

Määräaika

Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä

Määräaika

Euroopan valuuttarahaston perustaminen

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Määräaika

Nicaraguan tilanne

Määräaika

Vuotuinen strateginen mietintö kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Keskustelut15:00 - 16:00

Eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä

Määräaika

Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet

O-000022/2019

KomissioLIBE

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö