Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 11. ožujka 2019. - Četvrtak, 14. ožujka 2019.271k

  Ponedjeljak, 11. ožujka 2019.

Rasprave17:00 - 24:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Program Europskih snaga solidarnosti

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Rok

Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Rok

Europska građanska inicijativa

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Rok

Stanje političkih odnosa EU-a i Rusije

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  Utorak, 12. ožujka 2019.

Rasprave09:00 - 10:00

Glasovanje o zahtjevima za hitni postupak (članak 154.)

Rok

Pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

 ***I

Rok

Odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije

 ***I

Rok

Određeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

 ***I

TRANIsmail Ertug

Rok

Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a

Rasprave10:00 - 12:20

Rasprava s premijerom Slovačke Peterom Pellegrinijem o budućnosti Europe

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:30 - 14:30

Zahtjev za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Zahtjev za ukidanje imuniteta Dominique Bilde

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Produljenje primjene članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva

Elektroničke informacije o prijevozu tereta

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (rezolucija)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Ovlašćivanje država članica da postanu stranke Konvenciji Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protokol o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između EU-a i Kine (pristupanje Hrvatske)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Euro-mediteranski sporazum EU-a i Egipta (pristupanje Hrvatske)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Turkmenistana

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Provedbena odluka o pokretanju automatizirane razmjene podataka s obzirom na podatke o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Rok

Razmjena podataka o državljanima trećih zemalja i Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Rok

Centralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Rok

Program Europskih snaga solidarnosti

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Rok

Akt EU-a o kibersigurnosti

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Rok

Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Rok

Europska građanska inicijativa

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Rok

Uvoz kulturnih dobara

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Rok

Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Rok

Sigurnosne prijetnje povezane sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i moguće djelovanje na razini EU-a za njihovo smanjenje

Rok

Stanje političkih odnosa EU-a i Rusije

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Rok

Izgradnja kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Rasprave15:00 - 24:00

Rok

Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava

Rok

Izvješće o Turskoj za 2018.

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Rok

Krizna situacija u Venezueli

Rok

Popratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Rok

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Rok

Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Rok

Hitna potreba za donošenjem Unijine crne liste trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprječavanju pranja novca

Rok

Vizni informacijski sustav

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Rok

Fond za azil i migracije

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Rok

Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Rok

Fond za unutarnju sigurnost

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Srijeda, 13. ožujka 2019.

Rasprave09:00 - 11:50

Rok

Klimatske promjene

Priprema sjednice Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. i povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Opća izvozna dozvola Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Nastavak programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Nastavak tekućih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja u okviru programa Erasmus+ u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Sigurnost zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Rok

Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Sudjelovanje Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna u Europskoj agenciji za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Područje djelovanja i mandat posebnih predstavnika EU-a

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Rok

Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Rok

Vizni informacijski sustav

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Rok

Fond za azil i migracije

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Rok

Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Rok

Fond za unutarnju sigurnost

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Rok

Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Rok

Nacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Rok

Utvrđivanje mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Rok

Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Rok

Zajednička pravila kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Rok

Pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije

 ***I

Rok

Odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije

 ***I

Rok

Određeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

 ***I

TRANIsmail Ertug

Rok

Europa koja štiti: Čist zrak za sve

Rok

Popratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Rok

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Rasprave15:00 - 17:00

Rok

Preporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a

GLASOVANJE (usmena obrazloženja glasovanja davat će se u četvrtak)17:00 - 18:00

Rok

Europski centar za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreža nacionalnih koordinacijskih centara

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Rok

Izmjena Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Rok

Izmjena Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Rok

Lučki uređaji za prihvat isporuke brodskog otpada

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Rok

Produljenje prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Rok

Borba protiv prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: najveća dopuštena količina rezidua za nekoliko tvari uključujući klotianidin

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 4114 (DP-ØØ4114-3)

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 87411 (MON-87411-9)

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: aktivne tvari uključujući tiakloprid

Rok

Izvješće o Turskoj za 2018.

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Rok

Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019.

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Rok

Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019.

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Rasprave (ili nakon glasovanja)18:00 - 24:00

Rok

Minimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Rok

Osnivanje Europskog monetarnog fonda

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Rok

Zaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Rok

Smjernice za proračun za 2020. - dio III.

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Rok

Stanje u Nikaragvi

Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Četvrtak, 14. ožujka 2019.

Rasprave09:00 - 11:50

Rok

Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Provedba Uredbe o OSP-u

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Nadležnost, priznavanje i izvršenje odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Provedba Uredbe o OSP-u

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Rok

Minimalno pokriće gubitka za neprihodujuće izloženosti

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Rok

Zaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Rok

Smjernice za proračun za 2020. - dio III.

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Rok

Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a

Imenovanje Sebastiana Laviole za novog člana Jedinstvenog sanacijskog odbora

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Imenovanje predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava

Rok

Hitna potreba za donošenjem Unijine crne liste trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprječavanju pranja novca

Rok

Klimatske promjene

Rok

Preporuke za otvaranje pregovora između EU-a i SAD-a

Rok

Osnivanje Europskog monetarnog fonda

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Rok

Stanje u Nikaragvi

Rok

Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Rasprave15:00 - 16:00

Pravila o dobrobiti životinja u akvakulturi

Rok

Temeljna prava osoba afričkoga podrijetla

O-000022/2019

KomisijaLIBE

Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti