Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2019. gada 11. marts - Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts273k

  Pirmdiena, 2019. gada 11. marts

Debates17:00 - 24:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss"

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Termiņi

Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Termiņi

Eiropas pilsoņu iniciatīva

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Termiņi

Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)

  Otrdiena, 2019. gada 12. marts

Debates09:00 - 10:00

Balsošana par pieprasījumiem rīkot steidzamu apspriešanu (Reglamenta 154. pants)

Termiņi

Noteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

 ***I

Termiņi

Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos

 ***I

Termiņi

Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termiņi

Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā

Debates10:00 - 12:20

Debates ar Slovākijas Republikas premjerministru Peter Pellegrini par Eiropas nākotni

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:30 - 14:30

Pieprasījums atcelt Monika Hohlmeier imunitāti

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Pieprasījums atcelt Dominique Bilde imunitāti

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšana līdz Parlamenta devītā sasaukuma beigām

Elektroniska kravu pārvadājumu informācija

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protokols, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Dalībvalstu pilnvarošana kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protokols, ar ko groza EK un Ķīnas nolīgumu par jūras transportu (Horvātijas pievienošanās ES)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums starp ES un Ēģipti (Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

ES un Turkmenistānas partnerības un sadarbības nolīgums

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Īstenošanas lēmums par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Termiņi

Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Termiņi

Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Termiņi

Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss"

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Termiņi

ES Kiberdrošības akts

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Termiņi

Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Termiņi

Eiropas pilsoņu iniciatīva

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Termiņi

Kultūras priekšmetu imports

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Termiņi

Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Termiņi

Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai

Termiņi

Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Termiņi

ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Debates15:00 - 24:00

Termiņi

Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms

Termiņi

2018. gada ziņojums par Turciju

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Termiņi

Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā

Termiņi

EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termiņi

Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Termiņi

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termiņi

Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai

Termiņi

Vīzu informācijas sistēma

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Termiņi

Patvēruma un migrācijas fonds

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termiņi

Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Termiņi

Iekšējās drošības fonds

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Trešdiena, 2019. gada 13. marts

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Klimata pārmaiņas

Gatavošanās Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmei un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Savienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Teritoriālās sadarbības programmu “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)” turpināšana, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšana programmā “Erasmus+” saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Aviācijas drošība saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termiņi

ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas līdzdalība Eiropas Aģentūrā lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

ES īpašo pārstāvju darbības joma un pilnvaras

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Termiņi

Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termiņi

Vīzu informācijas sistēma

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Termiņi

Patvēruma un migrācijas fonds

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termiņi

Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Termiņi

Iekšējās drošības fonds

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Termiņi

Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termiņi

Ierosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Termiņi

Ārkārtas pasākumu noteikšana sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Termiņi

Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Termiņi

Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Termiņi

Noteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

 ***I

Termiņi

Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos

 ***I

Termiņi

Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termiņi

Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem

Termiņi

EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termiņi

Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Debates15:00 - 17:00

Termiņi

Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu

BALSOŠANA (mutiskā balsojumu skaidrošana notiks ceturtdien)17:00 - 18:00

Termiņi

Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Termiņi

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 391/2009 attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Termiņi

Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Termiņi

Ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Termiņi

Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, pagaidu izmantošanas pagarināšana

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Termiņi

Krāpšanas un viltošanas apkarošana attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: vairāku vielu, tostarp klotianidīna, maksimālie atlieku līmeņi

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 4114 (DP-ØØ4114-3)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87411 (MON-87411-9)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: aktīvās vielas, tostarp tiakloprīds

Termiņi

2018. gada ziņojums par Turciju

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes pētījums

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

(vai pēc balsošanas beigām) Debates 18:00 - 24:00

Termiņi

Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Termiņi

Eiropas Monetārā fonda izveide

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Termiņi

Konkurences aizsardzība gaisa transportā

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Termiņi

2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Termiņi

Stāvoklis Nikaragvā

Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija)

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi12:00 - 14:00

Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)

Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana (pārstrādāta redakcija)

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Vispārējo tarifa preferenču sistēmas (VPS) regulas īstenošana

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Termiņi

Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Termiņi

Konkurences aizsardzība gaisa transportā

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Termiņi

2020. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Termiņi

Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā

Sebastiano Laviola iecelšana par Vienotās noregulējuma valdes locekli

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termiņi

Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms

Termiņi

Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai

Termiņi

Klimata pārmaiņas

Termiņi

Ieteikumi attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu

Termiņi

Eiropas Monetārā fonda izveide

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Termiņi

Stāvoklis Nikaragvā

Termiņi

Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Debates15:00 - 16:00

Dzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā

Termiņi

Afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības

O-000022/2019

KomisijaLIBE

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika