Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019 - Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019279k

  It-Tnejn, 11 ta' Marzu 2019

Dibattiti17:00 - 24:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Skadenza

Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Skadenza

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Skadenza

L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019

Dibattiti09:00 - 10:00

Votazzjonijiet dwar talbiet għal proċedura urġenti (Artikolu 154 tar-Regoli ta' Proċedura)

Skadenza

Regoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

 ***I

Skadenza

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni

 ***I

Skadenza

Ċerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni

 ***I

TRANIsmail Ertug

Skadenza

Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE

Dibattiti10:00 - 12:20

Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika Slovakka, Peter Pellegrini, dwar il-Futur tal-Ewropa

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Proroga tal-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sa tmiem id-disa' leġiżlatura

Informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Awtorizzazzjoni lill-Istati Membri biex isiru parti għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar approċċ integrat ta' sikurezza, sigurtà, u servizz f'partiti tal-futbol u avvenimenti sportivi oħra

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protokoll li jemenda l-Ftehim KE-Ċina dwar it-Trasport Marittimu (adeżjoni tal-Kroazja)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Eġittu (adeżjoni tal-Kroazja)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni UE/Turkmenistan

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Skadenza

Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Skadenza

Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Skadenza

L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Skadenza

Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Skadenza

Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Skadenza

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Skadenza

L-importazzjoni ta' beni kulturali

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Skadenza

Il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Skadenza

Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu

Skadenza

L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Skadenza

Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Dibattiti15:00 - 24:00

Skadenza

Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem

Skadenza

Rapport tal-2018 dwar it-Turkija

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Skadenza

Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela

Skadenza

Is-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Skadenza

Ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Skadenza

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Skadenza

Urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus

Skadenza

Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Skadenza

L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Skadenza

Strument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Skadenza

Fond għas-Sigurtà Interna

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

It-tibdil fil-klima

Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u t-22 ta' Marzu 2019 u l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Awtorizzazzjoni Ġenerali ta' Esportazzjoni tal-Unjoni għall-esportazzjoni ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Tkomplija tal-programmi għall-kooperazzjoni territorjali PEACE IV (l-Irlanda - ir-Renju Unit) u r-Renju Unit - l-Irlanda (l-Irlanda - l-Irlanda ta' Fuq - l-Iskozja) fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

It-tkomplija tal-attivitajiet tal-mobbiltà għat-tagħlim li huma għaddejjin taħt il-programm Erasmus+ fil-kuntest tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Sikurezza tal-avjazzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Skadenza

Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Il-parteċipazzjoni tan-Norveġja, l-Iżlanda, l-Iżvizzera u l-Liechtenstein fl-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operazzjonali tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Il-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Skadenza

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Skadenza

Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Skadenza

L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Skadenza

Strument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Skadenza

Fond għas-Sigurtà Interna

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Skadenza

Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Skadenza

Emendi proposti għall-Protokoll Nru 3 dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Skadenza

L-istabbiliment ta' miżuri ta' kontinġenza fil-qasam tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Skadenza

Regoli komuni li jiżguraw il-konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Skadenza

Regoli komuni biex tiġi żgurata konnettività bażika fl-ajru fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Skadenza

Regoli relatati mal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

 ***I

Skadenza

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni

 ***I

Skadenza

Ċerti aspetti tas-sikurezza u tal-konnettività ferrovjarja fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni

 ***I

TRANIsmail Ertug

Skadenza

Ewropa li tipproteġi: Arja nadifa għal kulħadd

Skadenza

Is-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Skadenza

Ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Dibattiti15:00 - 17:00

Skadenza

Rakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti

VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)17:00 - 18:00

Skadenza

L-istabbiliment taċ-Ċentru ta' Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà u n-Netwerk ta' Ċentri Nazzjonali ta' Koordinazzjoni

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Skadenza

Emenda għar-Regolament (KE) Nru 391/2009 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Skadenza

Emenda għar-Regolament (UE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Skadenza

Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Skadenza

Estensjoni tal-perjodu taż-żmien tal-użu tranżizzjonali ta' mezzi oħrajn minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-dejta previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Skadenza

Il-ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ pagament mhux bi flus kontanti

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Livelli massimi ta' residwi għal ħafna sustanzi inkluż il-klotijanidin

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 4114 (DP-ØØ4114-3)

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87411 (MON-87411-9)

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Sustanzi attivi, inkluż it-tijakloprid

Skadenza

Rapport tal-2018 dwar it-Turkija

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Skadenza

Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Skadenza

Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Dibattiti (jew fi tmiem il-votazzjonijiet)18:00 - 24:00

Skadenza

Kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Skadenza

L-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Skadenza

Is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Skadenza

Linji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Skadenza

Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa

Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Il-Ħamis, 14 ta' Marzu 2019

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Skadenza

Kopertura minima għat-telf għal skoperturi improduttivi

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Skadenza

Is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Skadenza

Linji gwida għall-Baġit 2020 - Taqsima III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Skadenza

Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE

Ħatra ta' Sebastiano Laviola bħala membru ġdid tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Ħatra tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Skadenza

Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem

Skadenza

Urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus

Skadenza

It-tibdil fil-klima

Skadenza

Rakkomandazzjonijiet biex jinbdew negozjati bejn l-UE u l-Istati Uniti

Skadenza

L-istabbiliment tal-Fond Monetarju Ewropew

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Skadenza

Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa

Skadenza

Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Dibattiti15:00 - 16:00

Regoli dwar it-trattament xieraq tal-annimali fl-akkwakultura

O-000001/2019

Kummissjoni

Skadenza

Id-Drittijiet Fundamentali tal-Persuni ta' Dixxendenza Afrikana fl-Ewropa

O-000022/2019

KummissjoniLIBE

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Marzu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza