Agenda
StraatsburgMaandag 11 maart 2019 - Donderdag 14 maart 2019270k

  Maandag 11 maart 2019

Debatten17:00 - 24:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Het programma "Europees Solidariteitskorps"

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Deadline

Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Deadline

Europees burgerinitiatief

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Deadline

Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 12 maart 2019

Debatten09:00 - 10:00

Stemmingen over verzoeken om urgentverklaring (artikel 154 van het Reglement)

Deadline

Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

 ***I

Deadline

Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie

 ***I

Deadline

Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

 ***I

TRANIsmail Ertug

Deadline

Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken

Debatten10:00 - 12:20

Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Monika Hohlmeier

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Dominique Bilde

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Verlenging van de toepassingsduur van artikel 159 van het Reglement van het Parlement tot het einde van de negende zittingsperiode

Elektronische informatie over goederenvervoer

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (resolutie)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Machtiging van de lidstaten om partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de EU en China (toetreding van Kroatië)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Egypte (toetreding van Kroatië)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Turkmenistan

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Uitvoeringsbesluit betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Deadline

Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Deadline

Gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Deadline

Het programma "Europees Solidariteitskorps"

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Deadline

De cyberbeveiligingsverordening van de EU

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Deadline

Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Deadline

Europees burgerinitiatief

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Deadline

Invoer van cultuurgoederen

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Deadline

Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Deadline

Veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen

Deadline

Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Deadline

Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Debatten15:00 - 24:00

Deadline

Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen

Deadline

Verslag 2018 over Turkije

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Deadline

Noodsituatie in Venezuela

Deadline

Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Deadline

Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Deadline

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Deadline

Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn

Deadline

Visuminformatiesysteem

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Deadline

Fonds voor asiel en migratie

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Deadline

Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Deadline

Fonds voor interne veiligheid

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Woensdag 13 maart 2019

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Klimaatverandering

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019 en de terugtrekking van het VK uit de EU

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Voortzetting van de lopende leermobiliteitsactiviteiten uit hoofde van het Erasmus+-programma in het kader van de terugtrekking van het VK uit de EU

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Deadline

Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de EU en Afghanistan (resolutie)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Deelname van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein aan het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Reikwijdte en mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Deadline

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Deadline

Visuminformatiesysteem

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Deadline

Fonds voor asiel en migratie

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Deadline

Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Deadline

Fonds voor interne veiligheid

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Deadline

Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Deadline

Voorgestelde wijzigingen van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Deadline

Vaststelling van noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het VK uit de EU

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Deadline

Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Deadline

Gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het VK uit de EU

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Deadline

Voorschriften met betrekking tot het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

 ***I

Deadline

Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie

 ***I

Deadline

Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie

 ***I

TRANIsmail Ertug

Deadline

Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen

Deadline

Door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Deadline

Associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Debatten15:00 - 17:00

Deadline

Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS

STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)17:00 - 18:00

Deadline

Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Deadline

Wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Deadline

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Deadline

Havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Deadline

Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Deadline

Bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: maximumresidugehalten voor verschillende stoffen, waaronder clothianidin

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3)

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9)

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: werkzame stoffen, met inbegrip van thiacloprid

Deadline

Verslag 2018 over Turkije

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Deadline

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Deadline

Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Debatten (of na afloop van de stemmingen)18:00 - 24:00

Deadline

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Deadline

Instelling van het Europees Monetair Fonds

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Deadline

Bescherming van de mededinging in de luchtvaart

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Deadline

Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Deadline

Situatie in Nicaragua

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Donderdag 14 maart 2019

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking)

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Tenuitvoerlegging van de verordening stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP-verordening)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Deadline

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Deadline

Bescherming van de mededinging in de luchtvaart

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Deadline

Richtsnoeren voor de begroting 2020 - Afdeling III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Deadline

Genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken

Benoeming van Sebastiano Laviola als nieuw lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Benoeming van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Deadline

Een Europese sanctieregeling voor mensenrechtenschendingen

Deadline

Urgentie van een Europese zwarte lijst van derde landen als bedoeld in de antiwitwasrichtlijn

Deadline

Klimaatverandering

Deadline

Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS

Deadline

Instelling van het Europees Monetair Fonds

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Deadline

Situatie in Nicaragua

Deadline

Jaarlijks strategisch verslag over de tenuitvoerlegging en verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Debatten15:00 - 16:00

Dierenwelzijnsregels in de aquacultuur

O-000001/2019

Commissie

Deadline

Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst

O-000022/2019

CommissieLIBE

Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid