Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 11 marca 2019 r. - Czwartek, 14 marca 2019 r.276k

  Poniedziałek, 11 marca 2019 r.

Debaty17:00 - 24:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Program „Europejski Korpus Solidarności”

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Termin

Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Termin

Europejska inicjatywa obywatelska

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Termin

Stan stosunków politycznych między UE a Rosją

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 12 marca 2019 r.

Debaty09:00 - 10:00

Głosowania nad wnioskami o tryb pilny (art. 154 Regulaminu PE)

Termin

Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

 ***I

Termin

Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii

 ***I

Termin

Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termin

Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE

Debaty10:00 - 12:20

Debata z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Wniosek o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Wniosek o uchylenie immunitetu Dominique Bilde

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Przedłużenie stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej

Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protokół zmieniający Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Upoważnienie państw członkowskich do zostania stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim UE-Chiny (przystąpienie Chorwacji)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Układ eurośródziemnomorski UE-Egipt (przystąpienie Chorwacji)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Turkmenistanem

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Decyzja wykonawcza Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Termin

Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Termin

Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Termin

Program „Europejski Korpus Solidarności”

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Termin

Akt ws. cyberbezpieczeństwa

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Termin

Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Termin

Europejska inicjatywa obywatelska

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Termin

Przywóz dóbr kultury

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Termin

Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Termin

Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia

Termin

Stan stosunków politycznych między UE a Rosją

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Termin

Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Debaty15:00 - 24:00

Termin

Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Termin

Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli

Termin

Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termin

Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Termin

Wymogi dostępności produktów i usług

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termin

Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Termin

Wizowy system informacyjny

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Termin

Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termin

Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Termin

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Środa, 13 marca 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Zmiana klimatu

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca oraz wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Kontynuacja programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Kontynuacja trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termin

Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Udział Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Zakres działania i mandat specjalnych przedstawicieli UE

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Termin

Wymogi dostępności produktów i usług

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termin

Wizowy system informacyjny

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Termin

Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termin

Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Termin

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Termin

Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termin

Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Termin

Ustanowienie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Termin

Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Termin

Wspólne zasady zapewniające podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Termin

Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

 ***I

Termin

Upoważnienia dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz operacje połowowe prowadzone przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii

 ***I

Termin

Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termin

Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich

Termin

Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termin

Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Debaty15:00 - 17:00

Termin

Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA

GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)17:00 - 18:00

Termin

Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Termin

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Termin

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Termin

Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Termin

Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Termin

Zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: najwyższe dopuszczalne poziomy kilku substancji, w tym chlotianidyny

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 4114 (DP-ØØ4114-3)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87411 (MON-87411-9)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: substancje czynne, w tym tiaklopryd

Termin

Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Termin

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Termin

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Debaty (lub na zakończenie głosowania)18:00 - 24:00

Termin

Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Termin

Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Termin

Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Termin

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Termin

Sytuacja w Nikaragui

Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Czwartek, 14 marca 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)

Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Wdrożenie rozporządzenia nr 978/2012 w sprawie ogólnego systemu preferencji (GSP)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Termin

Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Termin

Ochrona konkurencji w transporcie lotniczym

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Termin

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2020 – sekcja III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Termin

Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE

Mianowanie Sebastiano Lavioli na nowego członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termin

Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka

Termin

Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Termin

Zmiana klimatu

Termin

Zalecenia dotyczące otwarcia negocjacji między UE a USA

Termin

Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Termin

Sytuacja w Nikaragui

Termin

Roczne sprawozdanie strategiczne w sprawie wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Debaty15:00 - 16:00

Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze

Termin

Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego i czarnoskórych Europejczyków w Europie

O-000022/2019

KomisjaLIBE

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności