Program
ŠtrasburgPondelok, 11. marca 2019 - Štvrtok, 14. marca 2019276k

  Pondelok, 11. marca 2019

Rozpravy17:00 - 24:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Program Európsky zbor solidarity

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Termín

Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Termín

Európska iniciatíva občanov

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Termín

Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 12. marca 2019

Rozpravy09:00 - 10:00

Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku)

Termín

Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie

 ***I

Termín

Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

 ***I

Termín

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termín

Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ

Rozpravy10:00 - 12:20

Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:30 - 14:30

Žiadosť o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Žiadosť o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Žiadosť o zbavenie Dominique Bildeovej imunity

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Predĺženie platnosti článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia

Elektronické údaje o nákladnej doprave

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protokol, ktorým sa mení Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Povolenie pre členské štáty, aby sa stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protokol, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi EÚ a Čínou (pristúpenie Chorvátska)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Euro-stredozemská dohoda medzi EÚ a Egyptom (pristúpenie Chorvátska)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Turkménskom

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Termín

Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Termín

Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Termín

Program Európsky zbor solidarity

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Termín

Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Termín

Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Termín

Európska iniciatíva občanov

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Termín

Dovoz tovaru kultúrneho charakteru

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Termín

Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Termín

Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie

Termín

Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Termín

Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Rozpravy15:00 - 24:00

Termín

Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv

Termín

Správa o Turecku za rok 2018

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Termín

Núdzová situácia vo Venezuele

Termín

Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termín

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Termín

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termín

Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí

Termín

Vízový informačný systém

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Termín

Fond pre azyl a migráciu

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termín

Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Termín

Fond pre vnútornú bezpečnosť

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Streda, 13. marca 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Zmena klímy

Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Pokračovanie programov územnej spolupráce PEACE IV (Írsko – Spojené kráľovstvo) a Spojené kráľovstvo – Írsko (Írsko – Severné Írsko – Škótsko) v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Pokračovanie v prebiehajúcich činnostiach vzdelávacej mobility v rámci programu Erasmus+ v kontexte vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Bezpečnosť letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termín

Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Účasť Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EÚ

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Termín

Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termín

Vízový informačný systém

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Termín

Fond pre azyl a migráciu

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Termín

Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Termín

Fond pre vnútornú bezpečnosť

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Termín

Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín, používanie názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a ochrana zemepisných označení liehovín

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Termín

Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Termín

Stanovenie krízových opatrení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Termín

Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Termín

Spoločné pravidlá na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Termín

Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie

 ***I

Termín

Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie

 ***I

Termín

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

 ***I

TRANIsmail Ertug

Termín

Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých

Termín

Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Termín

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Rozpravy15:00 - 17:00

Termín

Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA

HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)17:00 - 18:00

Termín

Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Termín

Zmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Termín

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Termín

Prístavné zberné zariadenia na vykladanie odpadu z lodí

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Termín

Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Termín

Boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Termín

Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí viacerých látok vrátane klotianidínu

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 4114 (DP-ØØ4114-3)

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87411 (MON-87411-9)

Termín

Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Termín

Námietka podľa článku 106: účinné látky vrátane tiaklopridu

Termín

Správa o Turecku za rok 2018

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Termín

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Termín

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)18:00 - 24:00

Termín

Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Termín

Zriadenie Európskeho menového fondu

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Termín

Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Termín

Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Termín

Situácia v Nicarague

Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Štvrtok, 14. marca 2019

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Vykonávanie nariadenia o všeobecnom systéme preferencií (VSP)

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Termín

Minimálne krytie strát pri problémových expozíciách

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Termín

Ochrana hospodárskej súťaže v leteckej doprave

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Termín

Usmernenia pre rozpočet na rok 2020 – oddiel III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Termín

Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ

Vymenovanie Sebastiana Laviolu za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Termín

Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv

Termín

Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí

Termín

Zmena klímy

Termín

Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA

Termín

Zriadenie Európskeho menového fondu

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Termín

Situácia v Nicarague

Termín

Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Rozpravy15:00 - 16:00

Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre

Termín

Základné práva osôb afrického pôvodu

O-000022/2019

KomisiaLIBE

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia