Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 11 mars 2019 - Torsdagen den 14 mars 2019270k

  Måndagen den 11 mars 2019

Debatt17:00 - 24:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Programmet för Europeiska solidaritetskåren

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Tidsfrist

Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Tidsfrist

Det europeiska medborgarinitiativet

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Tidsfrist

Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 12 mars 2019

Debatt09:00 - 10:00

Omröstning om begäranden om brådskande debatt (artikel 154 i arbetsordningen)

Tidsfrist

Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen

 ***I

Tidsfrist

Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten

 ***I

Tidsfrist

Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

 ***I

TRANIsmail Ertug

Tidsfrist

Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor

Debatt10:00 - 12:20

Debatt med Slovakiens premiärminister, Peter Pellegrini, om Europas framtid

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:30 - 14:30

Begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet

A8-0165/2019

JURIJean-Marie Cavada

Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet

A8-0167/2019

JURIKostas Chrysogonos

Begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet

A8-0166/2019

JURIKostas Chrysogonos

Förlängning av tillämpningen av artikel 159 i arbetsordningen till utgången av den nionde valperioden

Elektronisk godstransportinformation

A8-0060/2019

 ***I

TRANClaudia Schmidt

Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog

A8-0083/2019

 ***

INTAHeidi Hautala

Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (resolution)

A8-0093/2019

INTAHeidi Hautala

Protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

A8-0070/2019

 ***

LIBEJózsef Nagy

Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang

A8-0080/2019

 ***

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EU och Kina (Kroatiens anslutning)

A8-0168/2019

 ***

TRANFrancisco Assis

Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Egypten (Kroatiens anslutning)

A8-0025/2019

 ***

AFETRamona Nicole Mănescu

Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Turkmenistan

A8-0072/2019

AFETRamona Nicole Mănescu

Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket

A8-0092/2019

 *

LIBEBranislav Škripek

Tidsfrist

Utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)

A8-0219/2016

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Tidsfrist

Centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN-systemet)

A8-0018/2018

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Tidsfrist

Programmet för Europeiska solidaritetskåren

A8-0079/2019

 ***I

CULTMichaela Šojdrová

Tidsfrist

EU:s cybersäkerhetsakt

A8-0264/2018

 ***I

ITREAngelika Niebler

Tidsfrist

Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Tidsfrist

Det europeiska medborgarinitiativet

A8-0226/2018

 ***I

AFCOGyörgy Schöpflin

Tidsfrist

Import av kulturföremål

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Tidsfrist

Skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet

A8-0435/2018

 ***I

AFCOMercedes Bresso, Rainer Wieland

Tidsfrist

Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem

Tidsfrist

Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

A8-0073/2019

AFETSandra Kalniete

Tidsfrist

Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling

A8-0075/2019

AFETSoraya Post

Debatt15:00 - 24:00

Tidsfrist

En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Tidsfrist

Rapport för 2018 om Turkiet

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Tidsfrist

Nödsituation i Venezuela

Tidsfrist

Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Tidsfrist

Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Tidsfrist

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Tidsfrist

Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet

Tidsfrist

Informationssystemet för viseringar

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Tidsfrist

Asyl- och migrationsfonden

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Tidsfrist

Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Tidsfrist

Fonden för inre säkerhet

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

  Onsdagen den 13 mars 2019

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Klimatförändringar

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 21–22 mars samt Förenade kungarikets utträde ur EU

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter med dubbla användningsområden från unionen till Förenade kungariket

A8-0071/2019

 ***I

INTAKlaus Buchner

Fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU

A8-0021/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade kungarikets utträde ur EU

A8-0082/2019

 ***I

CULTBogdan Andrzej Zdrojewski

Luftfartssäkerhet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU

A8-0061/2019

 ***I

TRANKosma Złotowski

Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan

A8-0026/2019

 ***

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Tidsfrist

Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan (resolution)

A8-0058/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins deltagande i Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

A8-0081/2019

 ***

LIBEMonica Macovei

Räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter

A8-0171/2019

AFETHilde Vautmans

Tidsfrist

Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Tidsfrist

Informationssystemet för viseringar

A8-0078/2019

 ***I

LIBECarlos Coelho

Tidsfrist

Asyl- och migrationsfonden

A8-0106/2019

 ***I

LIBEMiriam Dalli

Tidsfrist

Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

A8-0089/2019

 ***I

LIBETanja Fajon

Tidsfrist

Fonden för inre säkerhet

A8-0115/2019

 ***I

LIBEMonika Hohlmeier

Tidsfrist

Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana

A8-0021/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Tidsfrist

Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

A8-0439/2018

 ***I

JURITiemo Wölken

Tidsfrist

Fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade kungarikets utträde ur EU

A8-0161/2019

 ***I

EMPLMarian Harkin, Jean Lambert

Tidsfrist

Gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU

A8-0063/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Tidsfrist

Gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU

A8-0062/2019

 ***I

TRANPavel Telička

Tidsfrist

Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen

 ***I

Tidsfrist

Fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i Förenade kungarikets vatten och fiskeverksamhet som bedrivs av Förenade kungarikets fiskefartyg i unionens vatten

 ***I

Tidsfrist

Vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen

 ***I

TRANIsmail Ertug

Tidsfrist

Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla

Tidsfrist

Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter

A8-0031/2019

AFETAnna Elżbieta Fotyga

Tidsfrist

Associeringsavtal mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino

A8-0074/2019

AFETJuan Fernando López Aguilar

Debatt15:00 - 17:00

Tidsfrist

Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA

OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)17:00 - 18:00

Tidsfrist

Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Tidsfrist

Ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU

A8-0004/2019

 ***I

TRANIsabella De Monte

Tidsfrist

Ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU

A8-0009/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Tidsfrist

Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

A8-0326/2018

 ***I

TRANGesine Meissner

Tidsfrist

Förlängning av den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex

A8-0342/2018

 ***I

IMCOJasenko Selimovic

Tidsfrist

Bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter

A8-0276/2018

 ***I

LIBESylvia-Yvonne Kaufmann

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 4114 (DP-ØØ4114-3)

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87411 (MON-87411-9)

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 106: aktiva substanser, inklusive tiakloprid

Tidsfrist

Rapport för 2018 om Turkiet

A8-0091/2019

AFETKati Piri

Tidsfrist

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019

A8-0159/2019

ECONTom Vandenkendelaere

Tidsfrist

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019

A8-0162/2019

EMPLMarian Harkin

Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)18:00 - 24:00

Tidsfrist

Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Tidsfrist

Inrättande av Europeiska valutafonden

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Tidsfrist

Skydd av konkurrensen inom luftfarten

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Tidsfrist

Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Tidsfrist

Situationen i Nicaragua

Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

  Torsdagen den 14 mars 2019

Debatt09:00 - 11:50

Tidsfrist

Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar12:00 - 14:00

Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)

Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn

A8-0056/2019

 *

JURITadeusz Zwiefka

Genomförande av förordningen om det allmänna preferenssystemet

A8-0090/2019

INTAChristofer Fjellner

Tidsfrist

Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar

A8-0440/2018

 ***I

ECONEsther de Lange, Roberto Gualtieri

Tidsfrist

Skydd av konkurrensen inom luftfarten

A8-0125/2018

 ***I

TRANMarkus Pieper

Tidsfrist

Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III

A8-0172/2019

BUDGMonika Hohlmeier

Tidsfrist

Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor

Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden

A8-0148/2019

ECONRoberto Gualtieri

Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken

A8-0144/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Utnämning av Europeiska bankmyndighetens ordförande

A8-0146/2019

 *

ECONRoberto Gualtieri

Tidsfrist

En europeisk sanktionsordning för kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Tidsfrist

Brådskande behov av EU:s svarta lista över tredjeländer i linje med penningtvättsdirektivet

Tidsfrist

Klimatförändringar

Tidsfrist

Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA

Tidsfrist

Inrättande av Europeiska valutafonden

A8-0087/2019

 

BUDG, ECONPedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Tidsfrist

Situationen i Nicaragua

Tidsfrist

Årlig strategisk rapport om genomförandet och uppnåendet av målen för hållbar utveckling

A8-0160/2019

DEVE, ENVIEleni Theocharous, Francesc Gambús

Debatt15:00 - 16:00

Djurskyddsregler inom vattenbruket

O-000001/2019

Kommissionen

Tidsfrist

Grundläggande rättigheter för personer av afrikansk härkomst

O-000022/2019

KommissionenLIBE

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy