Esityslista
StrasbourgMaanantai 25. maaliskuuta 2019 - Torstai 28. maaliskuuta 2019285k

  Maanantai 25. maaliskuuta 2019

Keskustelut17:00 - 24:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Määräaika

Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa

O-000015/2019

KomissioLIBE

Määräaika

Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Määräaika

Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys

Määräaika

Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 26. maaliskuuta 2019

Keskustelut09:00 - 12:20

Määräaika

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Määräaika

Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Jørn Dohrmannin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavat edustajakanteet

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Pöytäkirja EU:n ja Israelin väliseen Euro–Välimeri-sopimukseen (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

EU:n ja Uzbekistanin kattava sopimus

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Määräaika

Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Määräaika

Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Määräaika

Sähkön sisämarkkinat

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Määräaika

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Määräaika

Riskeihin varautuminen sähköalalla

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Määräaika

Renkaiden merkitseminen polttoainetaloudellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Määräaika

Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Määräaika

Digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevat sopimukset

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Määräaika

Tavarakauppaa koskevat sopimukset

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Määräaika

Kalastus GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Määräaika

Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Määräaika

Ohjaamojen enimmäispituutta koskevat erityissäännöt

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Määräaika

Vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Määräaika

Afrikkalaistaustaisten henkilöiden perusoikeudet

Määräaika

Talousrikokset, veropetokset ja veronkierto

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Määräaika

EU:n ja Sveitsin institutionaalinen puitesopimus

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Keskustelut15:00 - 17:00

Yhteiskeskustelu - Vastuuvapaus 2017 (53 mietintöä)

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin

A8-0097/2019
Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ((EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

ÄÄNESTYS (suulliset äänestysselitykset annetaan keskiviikkona)17:00 - 18:15

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin

A8-0097/2019
Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan ympäristökeskus (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan lääkevirasto (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan rautatievirasto (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan koulutussäätiö (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ((EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euratomin hankintakeskus (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan poliisivirasto (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Määräaika

Vastuuvapaus 2017: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Euroopan GNSS-virasto (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Vastuuvapaus 2017: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: Clean Sky 2 -yhteisyritys

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: ECSEL-yhteisyritys

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: SESAR-yhteisyritys

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Vastuuvapaus 2017: Shift2Rail-yhteisyritys

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Keskustelut (äänestysten päätyttyä)18:15 - 24:00

Määräaika

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Määräaika

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Määräaika

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Algerian tilanne

Venäjän federaation viiden vuoden ajan harjoittama Krimin laiton miehitys

Määräaika

Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019

Keskustelut09:00 - 12:20

Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Valmisteveroja koskeva yleinen järjestelmä

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Tuotteet, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Määräaika

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Määräaika

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Keskustelut15:00 - 17:00

Määräaika

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Määräaika

CE-merkityt lannoitevalmisteet

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)17:00 - 18:00

Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehys

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Rahoitusvälinemarkkinat

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Määräaika

Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Määräaika

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Määräaika

Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Määräaika

CE-merkityt lannoitevalmisteet

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Määräaika

Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiselta työssä

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Määräaika

Tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Määräaika

Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline

Määräaika

Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87751 (MON-87751-7)

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (DEZA a.s.)

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Määräaika

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt kromitrioksidin käyttötarkoitukset

Määräaika

Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Keskustelut (äänestysten päätyttyä)18:00 - 24:00

Määräaika

Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Määräaika

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Määräaika

Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Määräaika

Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Määräaika

Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Torstai 28. maaliskuuta 2019

Keskustelut09:00 - 11:50

Määräaika

Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Määräaika

Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Määräaika

Kestävää sijoittamista helpottava kehys

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Määräaika

Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Määräaika

Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Määräaika

Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Määräaika

Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Määräaika

Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Määräaika

Kestävää sijoittamista helpottava kehys

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Määräaika

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Määräaika

Hätätilanne Venezuelassa

Määräaika

Oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanne EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa

Määräaika

Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys

Määräaika

Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Keskustelut15:00 - 16:00

Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla)

Päivitetty viimeksi: 28. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö