Agenda
StraatsburgMaandag 25 maart 2019 - Donderdag 28 maart 2019289k

  Maandag 25 maart 2019

Debatten17:00 - 24:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Deadline

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Deadline

Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

O-000015/2019

CommissieLIBE

Deadline

Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Deadline

Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal

Deadline

Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)

  Dinsdag 26 maart 2019

Debatten09:00 - 12:20

Deadline

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Deadline

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

Brede overeenkomst EU-Oezbekistan

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Deadline

Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Deadline

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Deadline

Interne markt voor elektriciteit

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Deadline

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Deadline

Risicoparaatheid in de elektriciteitssector

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Deadline

Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Deadline

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Deadline

Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Deadline

Overeenkomsten voor de verkoop van goederen

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Deadline

Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Deadline

Onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het
gebied van milieubeleid

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Deadline

Speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval van cabines

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Deadline

Koolstofarme benchmarks en benchmarks met een positieve koolstofbalans

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Deadline

Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst

Deadline

Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Deadline

Institutionele kaderovereenkomst EU-Zwitserland

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Debatten15:00 - 17:00

Gecombineerde behandeling - Kwijting 2017 (53 verslagen)

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Deadline

Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer

A8-0097/2019
Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Deadline

Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op woensdag)17:00 - 18:15

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Deadline

Kwijting 2017: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU – 8e, 9e, 10e en 11e EOF

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU – Europees Parlement

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Rekenkamer

A8-0097/2019
Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Deadline

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Deadline

Kwijting 2017: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Bankautoriteit (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europees Milieuagentschap (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Stichting voor opleiding (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europese Politiedienst (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Deadline

Kwijting 2017: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Europees GNSS-Agentschap (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Kwijting 2017: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Debatten (of na afloop van de stemmingen)18:15 - 24:00

Deadline

Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Deadline

Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Deadline

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Situatie in Algerije

Vijf jaar illegale bezetting van de Krim door de Russische Federatie

Deadline

Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Woensdag 27 maart 2019

Debatten09:00 - 12:20

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:30 - 14:30

Middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Algemene regeling inzake accijns

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Producten die voor een vrijstelling of vermindering van de "octroi de mer" in aanmerking komen

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Deadline

Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Deadline

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Debatten15:00 - 17:00

Deadline

Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Deadline

EU-bemestingsproducten

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)17:00 - 18:00

Kader voor herstel en afwikkeling van centrale wederpartijen

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Europese aanbieders van crowdfundingdiensten voor ondernemingen (ECSP)

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Markten voor financiële instrumenten

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Deadline

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Deadline

Emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Deadline

Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Deadline

EU-bemestingsproducten

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Deadline

Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Deadline

Gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Fonds voor asiel, migratie en integratie

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7)

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: Genetisch gemodificeerde mais 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (DEZA a.s.)

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Deadline

Bezwaar op grond van artikel 106: Bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide

Deadline

Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Debatten (of na afloop van de stemmingen)18:00 - 24:00

Deadline

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Deadline

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Deadline

Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Deadline

Uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Deadline

Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Donderdag 28 maart 2019

Debatten09:00 - 11:50

Deadline

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Deadline

"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Deadline

Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen12:00 - 14:00

Deadline

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Deadline

Verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Deadline

Uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen en doorgifte van televisie- en radioprogramma's

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Deadline

Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Deadline

"Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Deadline

Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Deadline

Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Deadline

Noodsituatie in Venezuela

Deadline

Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

Deadline

Recente ontwikkelingen in het dieselgateschandaal

Deadline

Besluit tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Debatten15:00 - 16:00

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid