Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 25 marca 2019 r. - Czwartek, 28 marca 2019 r.295k

  Poniedziałek, 25 marca 2019 r.

Debaty17:00 - 24:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Termin

Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

O-000015/2019

KomisjaLIBE

Termin

Zniesienie sezonowych zmian czasu

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Termin

Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate”

Termin

Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 26 marca 2019 r.

Debaty09:00 - 12:20

Termin

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termin

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Wniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

Kompleksowa umowa między UE a Uzbekistanem

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Termin

Zniesienie sezonowych zmian czasu

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Termin

Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termin

Rynek wewnętrzny energii elektrycznej

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termin

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Termin

Gotowość na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Termin

Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Termin

Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Termin

Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i świadczenie usług cyfrowych

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Termin

Umowy sprzedaży towarów

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Termin

Połowy na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Termin

Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Termin

Specjalne przepisy dotyczące maksymalnej długości kabin

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Termin

Wskaźniki referencyjne niskoemisyjności i wskaźniki referencyjne pozytywnego wpływu na emisyjność

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Termin

Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego

Termin

Sprawozdanie w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Termin

Umowa o ramach instytucjonalnych między UE a Szwajcarią

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Debaty15:00 - 17:00

Wspólna debata - Absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (53 sprawozdania)

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Termin

Absolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy

A8-0097/2019
Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komitet Regionów

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Termin

Absolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo – Lotnictwo i środowisko („Czyste niebo”)

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR)

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

GŁOSOWANIE (wyjaśnienia ustne do głosowania zostaną przedstawione w środę)17:00 - 18:15

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Termin

Absolutorium za rok 2017: sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy

A8-0097/2019
Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Komitet Regionów

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Termin

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Absolutorium za rok 2017: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Termin

Absolutorium za rok 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Środowiska (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Leków (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja Dostaw Euratomu

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Termin

Absolutorium za rok 2017: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo – Lotnictwo i środowisko („Czyste niebo”)

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Wspólne przedsięwzięcie – Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR)

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Absolutorium za rok 2017: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Debaty (lub na koniec głosowania)18:15 - 24:00

Termin

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termin

Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Termin

Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Sytuacja w Algierii

Pięć lat nielegalnej okupacji Krymu przez Federację Rosyjską

Termin

Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Środa, 27 marca 2019 r.

Debaty09:00 - 12:20

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 marca 2019 r.

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:30 - 14:30

Zasoby przeznaczone na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Termin

Ustanowienie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Termin

Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Debaty15:00 - 17:00

Termin

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Termin

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)17:00 - 18:00

Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji kontrahentów centralnych

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Europejscy dostawcy usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Rynki instrumentów finansowych

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Termin

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Termin

Normy emisji dla nowych samochodów osobowych i nowych lekkich samochodów użytkowych

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Termin

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Termin

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Termin

Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Termin

Wspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana soja MON 87751 (MON-87751-7)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (DEZA a.s.)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Określone zastosowania tritlenku chromu

Termin

Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Debaty (lub na zakończenie głosowania)18:00 - 24:00

Termin

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Termin

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Termin

Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Termin

Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Termin

Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Czwartek, 28 marca 2019 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Termin

„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Termin

Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Termin

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Termin

Ramy zapobiegawczej restrukturyzacji, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność restrukturyzacji, niewypłacalności i procedur zwolnienia

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Termin

Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Termin

Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Termin

„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Termin

Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Termin

Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Termin

Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli

Termin

Praworządność i zwalczanie korupcji w UE, a zwłaszcza na Malcie i na Słowacji

Termin

Ostatnie wydarzenia związane z aferą „Dieselgate”

Termin

Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Debaty15:00 - 16:00

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b)

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności