Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 25. marec 2019 - Četrtek, 28. marec 2019287k

  Ponedeljek, 25. marec 2019

Razprave17:00 - 24:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Rok

Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem

O-000015/2019

KomisijaLIBE

Rok

Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Rok

Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate

Rok

Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek, 26. marec 2019

Razprave09:00 - 12:20

Rok

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Rok

Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:30 - 14:30

Zahteva za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu

A8-0178/2019

JURIEvelyn Regner

Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov

A8-0447/2018

 ***I

JURIGeoffroy Didier

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Izraelom (pristop Hrvaške)

A8-0164/2019

 ***

AFETCristian Dan Preda

Celoviti sporazum med EU in Uzbekistanom

A8-0149/2019

AFETDavid McAllister

Rok

Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas

A8-0169/2019

 ***I

TRANMarita Ulvskog

Rok

Skupna pravila notranjega trga električne energije

A8-0044/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Rok

Notranji trg električne energije

A8-0042/2018

 ***I

ITREJerzy Buzek

Rok

Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev

A8-0040/2018

 ***I

ITREMorten Helveg Petersen

Rok

Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije

A8-0039/2018

 ***I

ITREFlavio Zanonato

Rok

Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre

A8-0086/2019

 ***I

ITREMichał Boni

Rok

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu

A8-0245/2018

 ***I

JURIAxel Voss

Rok

Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev

A8-0375/2017

 ***I

IMCO, JURIEvelyne Gebhardt, Axel Voss

Rok

Pogodbe za prodajo blaga

A8-0043/2018

 ***I

IMCOPascal Arimont

Rok

Ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)

A8-0381/2018

 ***I

PECHLinnéa Engström

Rok

Uskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Rok

Posebna pravila glede največje dolžine v primeru kabin

A8-0042/2019

 ***I

TRANKarima Delli

Rok

Referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčne vrednosti za ugodno ogljično bilanco

A8-0483/2018

 ***I

ECONNeena Gill

Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg)

A8-0470/2018

 ***I

REGIPascal Arimont

Rok

Temeljne pravice oseb afriškega porekla

Rok

Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

A8-0170/2019

TAX3Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer

Rok

Institucionalni okvirni sporazum med EU in Švico

A8-0147/2019

AFETDoru-Claudian Frunzulică

Razprave15:00 - 17:00

Skupna razprava - Razrešnica 2017 (53 poročil)

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Rok

Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče

A8-0097/2019
Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropska železniška agencija (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v v sredo)17:00 - 18:15

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije

A8-0110/2019

CONTInés Ayala Sender

Rok

Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017

A8-0088/2019

CONTInés Ayala Sender

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS

A8-0107/2019

CONTMarco Valli

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament

A8-0108/2019

CONTClaudia Schmidt

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet

A8-0096/2019

CONTArndt Kohn

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije

A8-0098/2019

CONTArndt Kohn

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče

A8-0097/2019
Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor

A8-0100/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij

A8-0101/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje

A8-0109/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic

A8-0099/2019

CONTArndt Kohn

Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

A8-0116/2019

CONTArndt Kohn

Rok

Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU

A8-0140/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

A8-0113/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

A8-0114/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

A8-0122/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

A8-0119/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

A8-0121/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

A8-0120/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)

A8-0123/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA)

A8-0124/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

A8-0134/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

A8-0125/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA)

A8-0127/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

A8-0133/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

A8-0128/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

A8-0150/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

A8-0137/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

A8-0152/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA)

A8-0135/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

A8-0139/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

A8-0130/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

A8-0129/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropska železniška agencija (ERA)

A8-0158/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

A8-0141/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

A8-0131/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

A8-0145/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

A8-0138/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)

A8-0132/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

A8-0143/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

A8-0155/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol)

A8-0154/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

A8-0136/2019

CONTPetri Sarvamaa

Rok

Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)

A8-0153/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA)

A8-0142/2019

CONTPetri Sarvamaa

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase

A8-0103/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2

A8-0095/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj Skupnega podjetja (ECSEL)

A8-0102/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2)

A8-0105/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)

A8-0104/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije

A8-0126/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR

A8-0118/2019

CONTMartina Dlabajová

Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail

A8-0163/2019

CONTMartina Dlabajová

Razprave (ali po glasovanju)18:15 - 24:00

Rok

Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Rok

Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Rok

Instrument za predpristopno pomoč (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Razmere v Alžiriji

Pet let nezakonite zasedbe Krima s strani Ruske federacije

Rok

Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

  Sreda, 27. marec 2019

Razprave09:00 - 12:20

Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:30 - 14:30

Viri za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih

A8-0085/2019

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Splošni režim za trošarino

A8-0117/2019

 *

ECONMiguel Viegas

Izdelki, upravičeni do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin

A8-0112/2019

 *

REGIIskra Mihaylova

Rok

Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

A8-0173/2019

 ***I

AFET, DEVEPier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

Rok

Instrument za predpristopno pomoč (IPA III)

A8-0174/2019

 ***I

AFETJosé Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein

Razprave15:00 - 17:00

Rok

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Rok

Gnojilni proizvodi EU

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

GLASOVANJE (ustna obrazložitev glasovanja bo v četrtek)17:00 - 18:00

Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank

A8-0015/2018

 ***I

ECONBabette Winter, Kay Swinburne

Evropski ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetja

A8-0364/2018

 ***I

ECONAshley Fox

Trgi finančnih instrumentov

A8-0362/2018

 ***I

ECONCaroline Nagtegaal

Rok

Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad

A8-0094/2019

 ***I

REGIAndrea Cozzolino

Rok

Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila

A8-0287/2018

 ***I

ENVIMiriam Dalli

Rok

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Rok

Gnojilni proizvodi EU

A8-0270/2017

 ***I

IMCOMihai Ţurcanu

Rok

Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

A8-0382/2018

 ***I

EMPLLaura Agea

Rok

Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami

A8-0259/2018

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic

A8-0227/2017

 ***I

ECON, JURIHugues Bayet, Evelyn Regner

Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje

A8-0043/2019

 ***I

REGIAndrey Novakov, Constanze Krehl

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Sklad za azil, migracije in vključevanje

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 87751 (MON-87751-7)

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (DEZA a.s.)

Rok

Nasprotovanje v skadu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida

Rok

Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki

A8-0077/2019

AFETBrando Benifei

Razprave (ali po glasovanju)18:00 - 24:00

Rok

Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Rok

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Rok

Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Rok

Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Rok

Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

  Četrtek, 28. marec 2019

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Rok

„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Rok

Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Rok

Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo)

A8-0261/2016

 ***I

LIBETanja Fajon

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Rok

Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov

A8-0269/2018

 ***I

JURIAngelika Niebler

Rok

Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov

A8-0378/2017

 ***I

JURIPavel Svoboda

Rok

Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027)

A8-0156/2019

 ***I

CULTSilvia Costa

Rok

„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport

A8-0111/2019

 ***I

CULTMilan Zver

Rok

Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb

A8-0175/2019

 ***I

ECON, ENVIBas Eickhout, Sirpa Pietikäinen

Rok

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament

A8-0182/2019

BUDGVladimír Maňka

Rok

Izredne razmere v Venezueli

Rok

Stanje na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem

Rok

Nedavni razvoj dogodkov v škandalu Dieselgate

Rok

Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta

A8-0157/2019

AFETHilde Vautmans

Razprave15:00 - 16:00

Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika)

Zadnja posodobitev: 28. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov