Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 18 Απριλίου 2019304k

  Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

Συζητήσεις17:00 - 24:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Κράτος δικαίου στη Ρουμανία

Προθεσμία

Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Μη θέσπιση ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 16 Απριλίου 2019

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Προθεσμία

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία

A8-0395/2018

 ***I

LIBECecilia Wikström

Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

A8-0187/2019

 ***

JURIVirginie Rozière

Προθεσμία

Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

A8-0036/2019

 ***I

JURIVirginie Rozière

Συμφωνία EE-Φιλιππινών για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

A8-0191/2019

 ***

TRANJozo Radoš

Διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

A8-0186/2019

 ***

INTAEleonora Forenza

Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan

A8-0194/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić

A8-0195/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Προθεσμία

Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Προθεσμία

Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία)

A8-0430/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Προθεσμία

Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός)

A8-0431/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Προθεσμία

Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός)

A8-0242/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Προθεσμία

Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία)

A8-0243/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Προθεσμία

Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός)

A8-0216/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Προθεσμία

Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία)

A8-0218/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Προθεσμία

Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Προθεσμία

Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές

A8-0013/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Προθεσμία

Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

A8-0011/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Προθεσμία

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)

A8-0012/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Προθεσμία

Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία)

A8-0295/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Προθεσμία

Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός)

A8-0296/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Προθεσμία

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Προθεσμία

Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Προθεσμία

Κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Προθεσμία

Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

A8-0179/2019

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Προθεσμία

Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Προθεσμία

Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Προθεσμία

Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

A8-0473/2018

 ***I

LIBEAndrejs Mamikins

Προθεσμία

Κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά

A8-0247/2017

 ***I

EMPLTamás Meszerics

Προθεσμία

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις)

A8-0347/2018

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Προθεσμία

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση)

A8-0348/2018

 ***I

LIBENuno Melo

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης

A8-0040/2019

 ***I

LIBECécile Kashetu Kyenge

Προθεσμία

Απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια

A8-0151/2019

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Συζητήσεις15:00 - 24:00

Κατάσταση στη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι και τη Ζιμπάμπουε μετά τον κυκλώνα Ιντάι

Κατάσταση στη Λιβύη

Αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης

Η κατάσταση στο Σουδάν

Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Προθεσμία

Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Προθεσμία

Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Προθεσμία

Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Προθεσμία

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Προθεσμία

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Η πιθανή έκδοση του Julian Assange

  Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Συζητήσεις08:30 - 10:00

Προθεσμία

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Συζητήσεις10:00 - 12:20

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:30 - 14:30

Ερμηνεία του άρθρου 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του Κανονισμού

Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου και σχετικά με το «Eurodac»

A8-0196/2019

 ***

LIBEIgnazio Corrao

Προθεσμία

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Προθεσμία

Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη»

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Προθεσμία

Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Προθεσμία

Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Προθεσμία

Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Προθεσμία

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Προθεσμία

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Προθεσμία

Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Προθεσμία

Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Προθεσμία

Πρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Προθεσμία

Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Προθεσμία

Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Προθεσμία

Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες»

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Προθεσμία

Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις

Συζητήσεις15:00 - 17:00

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Προθεσμία

Κώδικας θεωρήσεων

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ (οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου έχουν προγραμματισθεί για την Πέμπτη) 17:00 - 18:00

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ

A8-0190/2019

 ***I

JURIJózsef Szájer

Προθεσμία

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος I

A8-0020/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ

A8-0012/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

A8-0197/2019

 ***

BUDGJean Arthuis

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας

A8-0188/2019

 ***

ITREChristian Ehler

Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

A8-0189/2019

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Εγκατάσταση και λειτουργική χρήση συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών

Προθεσμία

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Προθεσμία

Κώδικας θεωρήσεων

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Προθεσμία

Μέτρα διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού

A8-0017/2019

 ***I

PECHRicardo Serrão Santos

Προθεσμία

Κανόνες που διευκολύνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών

A8-0442/2018

 ***I

LIBEEmil Radev

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Προθεσμία

Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Προθεσμία

Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

A8-0193/2019

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)18:00 - 24:00

Προθεσμία

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Προθεσμία

Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Προθεσμία

Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Προθεσμία

Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Προθεσμία

Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

O-000003/2019

ΣυμβούλιοAFCO

O-000004/2019

ΕπιτροπήAFCO

Προθεσμία

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

  Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Συζητήσεις08:30 - 11:50

Προθεσμία

Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Προθεσμία

Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Συμφωνία Eurojust-Δανίας για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

A8-0192/2019

 *

LIBEClaude Moraes

Προθεσμία

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Προθεσμία

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Προθεσμία

Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Προθεσμία

Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Προθεσμία

Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Προθεσμία

Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων

A8-0384/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Προθεσμία

Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων

A8-0390/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Προθεσμία

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Προθεσμία

Ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Προθεσμία

Γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

Προθεσμία

Έμμονοι οργανικοί ρύποι

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Προθεσμία

Υποχρέωση εκκαθάρισης, απαιτήσεις αναφοράς και τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και αρχεία καταγραφής συναλλαγών

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Προθεσμία

Αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών

A8-0190/2018

 ***I

ECONDanuta Maria Hübner

Προθεσμία

Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ

A8-0437/2018

 ***I

ECONAnne Sander

Προθεσμία

Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Προθεσμία

Ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες

Τελευταία ενημέρωση: 17 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου