Esityslista
Strasbourg
Maanantai 15. huhtikuuta 2019 - Torstai 18. huhtikuuta 2019268k

  Maanantai 15. huhtikuuta 2019

Keskustelut17:00 - 24:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Oikeusvaltioperiaate Romaniassa

Määräaika

Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Digitaalisten palvelujen EU-veron hylkääminen

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)

  Tiistai 16. huhtikuuta 2019

Keskustelut09:00 - 11:50

Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista käsitelleen, 10. huhtikuuta 2019 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät

Määräaika

Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Määräaika

Euroopan työviranomainen

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot

A8-0395/2018

 ***I

LIBECecilia Wikström

EU:n liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

A8-0187/2019

 ***

JURIVirginie Rozière

Määräaika

Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehtyyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

A8-0036/2019

 ***I

JURIVirginie Rozière

EU:n ja Filippiinien sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

A8-0191/2019

 ***

TRANJozo Radoš

Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva kansainvälinen sopimus

A8-0186/2019

 ***

INTAEleonora Forenza

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan

A8-0194/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić

A8-0195/2019

 *

CONTIndrek Tarand

Määräaika

Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu

A8-0398/2018

 ***I

JURIVirginie Rozière

Määräaika

Kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (direktiivi)

A8-0430/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Määräaika

Kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävä markkinointi (asetus)

A8-0431/2018

 ***I

ECONWolf Klinz

Määräaika

Vakavaraisuusvaatimukset (asetus)

A8-0242/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Määräaika

Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi)

A8-0243/2018

 ***I

ECONPeter Simon

Määräaika

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus)

A8-0216/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Määräaika

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi)

A8-0218/2018

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Määräaika

Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit

A8-0180/2019

 ***I

ECONJonás Fernández

Määräaika

Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat

A8-0013/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Määräaika

Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen

A8-0011/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Määräaika

Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II)

A8-0012/2019

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Määräaika

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi)

A8-0295/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Määräaika

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus)

A8-0296/2018

 ***I

ECONMarkus Ferber

Määräaika

Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa

A8-0355/2018

 ***I

EMPLEnrique Calvet Chambon

Määräaika

Euroopan työviranomainen

A8-0391/2018

 ***I

EMPLJeroen Lenaers

Määräaika

Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla

A8-0381/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Määräaika

Asetus Euroopan yritystilastoista

A8-0094/2018

 ***I

ITREJanusz Lewandowski

Määräaika

OLAFin tutkimukset ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävä yhteistyö

A8-0179/2019

 ***I

CONTIngeborg Gräßle

Määräaika

Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen

A8-0460/2018

 ***I

IMCOJiří Pospíšil

Määräaika

Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen

A8-0464/2018

 ***I

IMCOMaria Grapini

Määräaika

Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö

A8-0473/2018

 ***I

LIBEAndrejs Mamikins

Määräaika

Yhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille

A8-0247/2017

 ***I

EMPLTamás Meszerics

Määräaika

EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla

A8-0347/2018

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Määräaika

EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla

A8-0348/2018

 ***I

LIBENuno Melo

Määräaika

Maahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto

A8-0040/2019

 ***I

LIBECécile Kashetu Kyenge

Määräaika

Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden osalta

A8-0151/2019

 ***I

IMCORóża Gräfin von Thun und Hohenstein

Keskustelut15:00 - 24:00

Mosambikin, Malawin ja Zimbabwen tilanne Idai-hirmumyrskyn jälkeen

Libyan tilanne

Yhdysvaltojen päätös tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia ja Länsirannan siirtokuntien mahdollinen liittäminen Israeliin

Sudanin tilanne

EU-vaalien integriteetin varjeleminen ottaen erityisesti huomioon kansainväliset kyberturvallisuusuhkat

Määräaika

Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Määräaika

Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Määräaika

EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Määräaika

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Määräaika

Lääkkeiden lisäsuojatodistus

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Julian Assangen mahdollinen karkotus

  Keskiviikko 17. huhtikuuta 2019

Keskustelut08:30 - 10:00

Määräaika

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Keskustelut10:00 - 12:20

Keskustelu Latvian tasavallan pääministerin Krišjānis Kariņšin kanssa Euroopan tulevaisuudesta

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:30 - 14:30

Työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinta

EU:n ja Tanskan välisen sopimuksen pöytäkirja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä

A8-0196/2019

 ***

LIBEIgnazio Corrao

Määräaika

Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt

A8-0401/2018

 ***I

ITREDan Nica

Määräaika

Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma

A8-0410/2018

 ***I

ITREChristian Ehler

Määräaika

Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus

A8-0277/2018

 ***I

IMCONicola Danti

Määräaika

Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten

A8-0444/2018

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Määräaika

EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen

A8-0029/2019

 ***I

IMCODaniel Dalton

Määräaika

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys

A8-0417/2018

 ***I

ENVIPilar Ayuso

Määräaika

Lääkkeiden lisäsuojatodistus

A8-0039/2019

 ***I

JURILuis de Grandes Pascual

Määräaika

Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen

A8-0405/2018

 ***I

ITREMassimiliano Salini

Määräaika

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma vuosiksi 2021–2027

A8-0408/2018

 ***I

ITREAngelika Mlinar

Määräaika

Veroyhteistyötä koskeva Fiscalis-ohjelma

A8-0421/2018

 ***I

ECONSven Giegold

Määräaika

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life)

A8-0397/2018

 ***I

ENVIGerben-Jan Gerbrandy

Määräaika

Oikeusalan ohjelma

A8-0068/2019

 ***I

JURI, LIBEJosef Weidenholzer, Heidi Hautala

Määräaika

Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma

A8-0468/2018

 ***I

LIBEBodil Valero

Määräaika

Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, parlamentaarisiin sekavaliokuntiin osallistuvien valtuuskuntien sekä parlamentaarisiin yhteistyövaliokuntiin ja monenvälisiin parlamentaarisiin edustajakokouksiin osallistuvien valtuuskuntien määrä

Keskustelut15:00 - 17:00

Määräaika

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Määräaika

Viisumisäännöstö

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

ÄÄNESTYKSET (suulliset äänestysselitykset torstaina)17:00 - 18:00

Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan – osa II

A8-0190/2019

 ***I

JURIJózsef Szájer

Määräaika

Eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan - osa I

A8-0020/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen SEUT-sopimuksen 290 artiklaan

A8-0012/2018

 ***I

JURIJózsef Szájer

Unionin yleisen talousarvion toteuttaminen ja rahoittaminen vuonna 2019 ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista

A8-0197/2019

 ***

BUDGJean Arthuis

EU:n ja Venäjän välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus

A8-0188/2019

 ***

ITREChristian Ehler

Ehdotus Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta

A8-0189/2019

 *

AFCODanuta Maria Hübner

Määräaika

Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönotto ja operatiivinen käyttö

Määräaika

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto

A8-0076/2019

 ***I

LIBERoberta Metsola

Määräaika

Viisumisäännöstö

A8-0434/2018

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Määräaika

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet

A8-0017/2019

 ***I

PECHRicardo Serrão Santos

Määräaika

Säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä

A8-0442/2018

 ***I

LIBEEmil Radev

Määräaika

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto

A8-0084/2019

 ***I

ITREJulia Reda

Määräaika

Verkkojen Eurooppa -väline

A8-0409/2018

 ***I

ITRE, TRANHenna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička

Määräaika

Verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttuminen

A8-0193/2019

 ***I

LIBEDaniel Dalton

Keskustelut (äänestysten päätyttyä)18:00 - 24:00

Määräaika

Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Määräaika

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Määräaika

Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Määräaika

Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Määräaika

Euroopan puolustusrahasto

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Määräaika

Neuvoston ja komission neuvottelut Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus

O-000003/2019

NeuvostoAFCO

O-000004/2019

KomissioAFCO

Määräaika

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

  Torstai 18. huhtikuuta 2019

Keskustelut08:30 - 11:50

Määräaika

Hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskeva Euroopan unionin kattava toimintakehys

Määräaika

Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Määräaika

Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset12:00 - 14:00

Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)

Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus

A8-0192/2019

 *

LIBEClaude Moraes

Määräaika

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen

A8-0386/2018

 ***I

EMPLGuillaume Balas

Määräaika

Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille

A8-0354/2018

 ***I

ENVIBas Eickhout

Määräaika

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Määräaika

Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla

A8-0422/2018

 ***I

JURITadeusz Zwiefka

Määräaika

Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset

A8-0002/2019

 ***I

JURIEvelyn Regner

Määräaika

Euroopan puolustusrahasto

A8-0412/2018

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Määräaika

Katetut joukkolainat

A8-0384/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Määräaika

Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta

A8-0390/2018

 ***I

ECONBernd Lucke

Määräaika

InvestEU

A8-0482/2018

 ***I

BUDG, ECONJosé Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

Määräaika

Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö

A8-0006/2019

 ***I

TRANDeirdre Clune

Määräaika

Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen

A8-0363/2018

 ***I

ECONPaul Tang

Määräaika

Pysyvät orgaaniset yhdisteet

A8-0336/2018

 ***I

ENVIJulie Girling

Määräaika

Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit

A8-0181/2018

 ***I

ECONWerner Langen

Määräaika

Keskusvastapuolten toimiluvat sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustaminen

A8-0190/2018

 ***I

ECONDanuta Maria Hübner

Määräaika

Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen

A8-0437/2018

 ***I

ECONAnne Sander

Määräaika

Neuvoston ja komission neuvottelut Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus

Määräaika

Hormonitoimintaa häiritseviä aineita koskeva Euroopan unionin kattava toimintakehys

Päivitetty viimeksi: 17. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö