Pořad jednání
Štrasburk
Úterý, 2. července 2019 - Čtvrtek, 4. července 2019170k
USTAVUJÍCÍ DÍLČÍ ZASEDÁNÍ
V průběhu ustavujícího dílčího zasedání se mohou politické skupiny setkat:
v pondělí odpoledne
v úterý
ve středu a ve čtvrtek mezi jednotlivými koly hlasování.

  Úterý, 2. července 2019

Zahájení zasedání10:00 - 11:00

Zahájení zasedání

  Středa, 3. července 2019

Časové údaje uvedené pro jednotlivá kola hlasování, jimiž budou zvoleni předseda a místopředsedové, jsou pouze orientační.

Volby09:00 - 13:00

Lhůta

Volba předsedy Parlamentu

Volba předsedy Parlamentu

NEBO

Volba místopředsedů Parlamentu

(nebo po volbě předsedy) Plán práce13:00

(nebo po volbě předsedy) HLASOVÁNÍ13:00 - 13:30

Lhůta

Početní složení výborů

Volby15:00 - 19:00

Volba předsedy Parlamentu

NEBO

Volba místopředsedů Parlamentu

Volba předsedy Parlamentu

NEBO

Volba místopředsedů Parlamentu

Volba místopředsedů Parlamentu

Oznámení20:00 - 20:15

Oznámení jmenování do výborů

Volby20:15 - 23:00

Volba místopředsedů Parlamentu

Volba místopředsedů Parlamentu

  Čtvrtek, 4. července 2019

Časové údaje uvedené pro jednotlivá kola hlasování, kterými budou zvoleni kvestoři, jsou pouze orientační.

Volby09:00 - 10:30

Volba kvestorů Parlamentu

Volba kvestorů Parlamentu

Volba kvestorů Parlamentu

Rozprava (nebo po volbě kvestorů)10:30 - 11:30

Závěry zasedání Evropské rady ze dne 20. a 21. června 2019

Poslední aktualizace: 3. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí