Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 - Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019174k
ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ
Κατά τη διάρκεια της συνόδου συγκρότησης σε Σώμα, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να συνεδριάζουν:
την Δευτέρα το απόγευμα
την Τρίτη
την Τετάρτη και την Πέμπτη μεταξύ των διαφόρων ψηφοφοριών

  Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

Έναρξη της συνεδρίασης10:00 - 11:00

Έναρξη της συνεδρίασης

  Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

Οι ώρες διεξαγωγής των διαφόρων ψηφοφοριών για την εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων είναι καθαρά ενδεικτικές.

Εκλογές09:00 - 13:00

Προθεσμία

Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

ή

Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

(ή μετά την εκλογή του Προέδρου) Διάταξη των εργασιών13:00

(ή μετά την εκλογή του Προέδρου) ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ13:00 - 13:30

Προθεσμία

Αριθμητική σύνθεση των επιτροπών

Εκλογές15:00 - 19:00

Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

ή

Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

Εκλογή του Προέδρου του Κοινοβουλίου

ή

Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

Ανακοίνωση20:00 - 20:15

Ανακοίνωση των διορισμών στις επιτροπές

Εκλογές20:15 - 23:00

Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

Εκλογή των Αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου

  Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Οι ώρες διεξαγωγής των διαφόρων ψηφοφοριών για την εκλογή των Κοσμητόρων είναι καθαρά ενδεικτικές.

Εκλογές09:00 - 10:30

Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου

Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου

Εκλογή των Κοσμητόρων του Κοινοβουλίου

Συζητήσεις (ή μετά την εκλογή των Κοσμητόρων)10:30 - 11:30

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής και 21ης Ιουνίου 2019

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου