Dnevni red
Strasbourg
Torek, 2. julij 2019 - Četrtek, 4. julij 2019166k
USTANOVNO DELNO ZASEDANJE
Med ustanovnim delnim zasedanjem se politične skupine lahko sestanejo v:
ponedeljek popoldne
torek
sredo in četrtek v času med glasovanji

  Torek, 2. julij 2019

Začetek seje10:00 - 11:00

Začetek seje

  Sreda, 3. julij 2019

Časovni razpored glasovanj za izvolitev predsednika in podpredsednikov je zgolj okviren.

Volitve09:00 - 13:00

Rok

Izvolitev predsednika Parlamenta

Izvolitev predsednika Parlamenta

ALI

Izvolitev podpredsednikov Parlamenta

(ali po izvolitvi predsednika) Dnevni red13:00

(ali po izvolitvi predsednika) GLASOVANJE13:00 - 13:30

Rok

Številčna sestava odborov

Volitve15:00 - 19:00

Izvolitev predsednika Parlamenta

ALI

Izvolitev podpredsednikov Parlamenta

Izvolitev predsednika Parlamenta

ALI

Izvolitev podpredsednikov Parlamenta

Izvolitev podpredsednikov Parlamenta

Obvestilo20:00 - 20:15

Obvestilo o imenovanjih v odbore

Volitve20:15 - 23:00

Izvolitev podpredsednikov Parlamenta

Izvolitev podpredsednikov Parlamenta

  Četrtek, 4. julij 2019

Časovni razpored glasovanj za izvolitev kvestorjev je zgolj okviren.

Volitve09:00 - 10:30

Izvolitev kvestorjev Parlamenta

Izvolitev kvestorjev Parlamenta

Izvolitev kvestorjev Parlamenta

Razprave (ali po izvolitvi kvestorjev)10:30 - 11:30

Sklepi zasedanja Evropskega sveta 20. in 21. junija 2019

Zadnja posodobitev: 3. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov